Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5162

Đã truy cập : 43569178

Xác định hoạt động giao dịch lưu động tại xã, thị trấn là biện pháp quan trọng giúp nhân dân tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để có nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và giảm nghèo, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Bình đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch lưu động này.

Thời tiết ngày 22/01/2020

Không lấy được dữ liệu từ server