Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1780

Đã truy cập : 41293603

Với mục đích tạo ra phong trào tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, Hội phụ nữ xã Xuân Lai huyện Gia Bình  đã triển khai thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất, cấy lúa tập trung thu hút sự tham gia của nhiều hội viên phụ nữ.

Thời tiết ngày 26/03/2017

Không lấy được dữ liệu từ server