Danh sách BTV khóa XXI

14/10/2015 02:11 Số lượt xem: 1089

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXI

 

1. Đ/c:  Nguyễn Kim Thoại

Tỉnh ủy viên

Bí thư Huyện ủy  - Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.045

 

2. Đ/c:  Nguyễn Quang Tôn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Số điện thoại: 0241.3556.036

 

3. Đ/c:  Hồ Nguyên Hồng

 

Phó Bí thư Huyện Ủy

Số điện thoại: 0913.257.172

 

4. Đ/c:  Lê Tuấn Hồng

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.027

 

5. Đ/c: Lê Đình Hiếu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.275

 

6. Đ/c: Nguyễn Đăng Huy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.032

 

7. Đ/c: Nguyễn Quang Ba

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.033

 

8. Đ/c: Trịnh Đình Lơ

 

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.275

 

9. Đ/c: Hoàng Văn Chinh

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.089

 

10. Đ/c:  Trịnh Đình Quỹ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.025

 

11. Đ/c: Nguyễn Hồng Điệp

 

Trưởng Công an huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.034

 

 

12. Đ/c: Nguyễn Đắc Trung

 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0241.3556.007