Đại hội đại biểu xã Bình Dương lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/05/2020 07:03 Số lượt xem: 113

Trong 2 ngày 19&20/5 Đảng bộ xã Bình Dương, huyện Gia Bình đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Tôn, phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Đặng Đình Mạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, tổ công tác của tỉnh, cùng 177 đảng viên đại diện cho 341 đảng viên trong Đảng bộ dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu xã Bình Dương

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Dương đã đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra. Kinh tế đã có sự chuyển biến mạnh, duy trì diện tích lúa hàng năm 710,6ha, tổng sản lượng lương thực đạt 4.657 tấn, khai thác có hiệu quả 143 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cho thu nhập từ 220 - 250 triệu đồng/ha/năm, một số ngành nghề mới được hình thành và từng bước mang lại thu nhập cao cho người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, đến năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,89%. Công tác giáo dục, y tế an sinh xã hội được quan tâm; các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, hàng năm có 95,4 hộ đạt gia đình văn hóa, 4/4 thôn đạt làng văn hóa. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 19 đồng chí đảng viên mới, hàng năm thực hiện tốt việc bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Kết quả đã có 40/40 lượt chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ liên tục đạt Trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu…..

Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã Bình Dương đề ra mục tiêu: Thu nhập từ TTCN, thương mại, dịch vụ chiếm 65% tỷ trọng, nông nghiệp giảm còn 35%; thu nhập bình quân đạt từ 60-65 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; phấn đấu hàng năm 4/4 thôn đạt làng văn hóa, 95% trở lên số hộ đạt gia đình văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia học tập Nghị quyết đạt từ 90% trử lên. 100% các chi bộ HTTNV và HTXSNV và kết nạp từ 10 đảng viên trở lên.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Xuân Thủy