Ðảng bộ xã Lãng Ngâm dấu ấn qua một nhiệm kỳ

13/12/2019 14:46 Số lượt xem: 151

Về xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình hôm nay, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra bộ mặt của nông thôn ở đây đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được mở rộng trải thảm bê tông thẳng tắp,  và các công trình hạ tầng khác như : Trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND xã, các trường học đua nhau khoác lên mình diện mạo mới, khang trang và đẹp đẽ… Hình ảnh mới của Lãng Ngâm cho thấy đời sống kinh tế của người dân đã phát triển hơn trước rất nhiều.  

Khu dân cư ngày một phát triển với nhiều nhà cao tầng được xây dựng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định rõ nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, do đó ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Lãng Ngâm đã triển khai rộng khắp các chỉ tiêu Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn xã; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong Nhân dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững. Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp để phát triển kinh tế như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập trung nhằm đem lại năng suất, hiệu quả cao. Triển khai hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp vốn vay ưu đãi để nông dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế…Với diện tích gieo trồng hàng năm là 587 ha, trong đó diện tích cấy lúa 518 ha, Đảng ủy - UBND xã đã chỉ đạo mở rộng diện tích lúa có năng suất, chất lượng đưa năng suất bình quân hàng năm đạt trên 60 tạ/ha tổng sản lượng lương thực đến cuối năm 2019 đạt 3.592 tấn. Cùng với đó, xã Lãng Ngâm còn khuyến khích các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất áp dụng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, xã đã phát triển được các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, cho giá trị kinh tế cao tiêu biểu như vùng sản xuất rau an toàn ở HTX Ngăm Mạc với diện tích trên 20 ha với sản xuất là rau, củ, quả các loại. Hiện tại sản phẩm của địa phương đã chiếm lĩnh được thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các ngành nghề, dịch vụ trên địa bàn phát triển khá mạnh, bên cạnh việc duy trì các ngành nghề như làm trống, xây dựng, vận tải hàng hóa Đảng ủy xã còn quan tâm tạo điều kiện cho các ngành nghề mới phát triển, đặc biệt là nghề may gia công đã phát triển mạnh giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/ người/ tháng. Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, thu nhập từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ chỉ đạt 185,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/ người/ năm thì đến năm 2019 tổng thu nhập ước đạt 350,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng/ người/ năm tăng 20 triệu đồng/ người so với năm 2015, đạt 166,6% so với chỉ tiêu đại hội; trong đó tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 25%, các ngành nghề, dịch vụ chiếm 75%, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,6%.

Trên lĩnh vực giáo dục, văn hoá - xã hội cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ở 3 cấp học, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, 3 nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện có hiệu quả. 100% trẻ em trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ theo mục tiêu quốc gia; công tác bảo vệ môi trường được các thôn quan tâm, chú trọng. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao. Các thôn đều thành lập được các loại hình CLB như CLB Cầu lông, dưỡng sinh, CLB hát quan họ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, 5/5 thôn có nhà văn hóa; hằng năm toàn xã có từ 94% đến 96% số hộ đạt Gia đình văn hóa, 5/5 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Lãng Ngâm luôn quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng. Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã giới thiệu 23 quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng cảm tình Đảng và kết nạp được 15 đảng viên mới. Đảng bộ xã có 9 chi bộ trực thuộc với 237 đảng viên trong đó có 5 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ Công an. Qua đánh giá hàng  năm, có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy, huyện ủy khen thưởng. Năm 2016, cán bộ và nhân dân xã Lãng Ngâm vinh dự được UBND tỉnh Công nhận xã đạt chuẩn NTM về đích sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu đại hội.

Thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực nhiệm kỳ qua là bước hành trang vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới chung sức đồng lòng cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ xã Lãng Ngâm quyết tâm nỗ lực phấn đấu dành nhiều thành tích, kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng an ninh trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Lãng Ngâm vững bước đi lên cùng với các địa phương trong huyện xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu.

Xuân Thủy