Đảng bộ xã Song Giang phát hành lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2018

07/10/2019 14:03 Số lượt xem: 158

Ngày 5/10, Đảng bộ xã Song Giang tổ chức ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2018. Dự buổi ra mắt có đồng đồng chí Nguyễn Quang Ba, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ, các đồng chí trong TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, các đồng chí bí thư chi bộ, cán đồng chí đảng viên lão thành cách mạng.

Lãnh đạo xã trao cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Song Giang giai đoạn 1930 – 2018 cho các đảng viên

Sau gần hai năm triển khai, tổ chức thực hiện công tác sưu tầm, chỉnh lý bổ sung, cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Song Giang, giai đoạn 1930 - 2018 có 8 chương, với hơn 300 trang, trong đó Chương 1 giới thiệu về vùng đất, con người và truyền thống của xã; Chương 2 giới thiệu về quá trình vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân xã Song Giang (1930 – 1946); Chương 3 là quá trình bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1946 – 1954); Chương 4: Chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh  (1954 – 1965); Chương 5: Đảng bộ xã Song Giang lãnh đạo nhân nhân vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và chi viện cho tiền tuyến Miến Nam  (1965 – 1975): Chương 6, chương 7, chương 8 giới thiệu về quá trình lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới từ năm (1975 - 2018).

Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Ba, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ xã Song Giang trong việc biên soạn tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã, đồng thời nhấn mạnh: Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Song Giang là một tư liệu quý, có giá trị rất lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân về truyền thống Anh hùng của quê hương. Vì vậy, Đảng bộ xã cần có kế hoạch cụ thể, nghiêm túc trong việc tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn Lịch sử đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm thêm các thông tin, tư liệu để điều chỉnh, bổ sung vào cuốn Lịch sử Đảng bộ xã vào thời gian tới.  

Việc biên soạn, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Song Giang giai đoạn 1930 – 2018 không chỉ góp phần xây dựng tư liệu ghi lại chặng đường xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân Song Giang mà còn giáo dục thế hệ trẻ, các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững truyền thống, lịch sử vẻ vang của quê hương Anh hùng, từ đó nỗ lực cống hiến đưa xã Song Giang ngày càng phát triển./.

Đăng An