Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử Đại Biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

02/04/2021 14:26 Số lượt xem: 139
Thực hiện Chỉ thị của Ban chỉ đạo bầu cử các cấp và hướng dẫn của các ban, ngành chức năng thời gian qua công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được các cơ quan, ban ngành; hệ thống thông tin, truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức làm chủ, tích cực tham gia vào các bước chuẩn bị, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.

Pano cổ động bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Để tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử theo đúng các quy định của hiến pháp, pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ và bình đẳng; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng, thời gian tới Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Đài Phát thanh huyện và hệ thống thông tin, truyền thông từ huyện đến cơ sở tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, dung lượng phát sóng, đăng phát các thông tin và mở đợt cao điểm tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử.

 Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, cổ động trực quan; đăng tải văn bản chỉ đạo, tạo banner, chạy chữ trên Cổng thông tin điện tử, bảng tin điện tử công cộng của huyện và các xã, thị trấn về thời gian tổ chức cuộc bầu cử, các khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử, tiêu chuẩn của ứng cử viên, quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương, đơn vị bầu cử. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục đăng phát các nội dung Hỏi- Đáp về cuộc bầu cử theo tài liệu hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Mười lăm ngày trước ngày bầu cử ( ngày 23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất, thường xuyên thông tin, tuyên truyền cao điểm cho ngày bầu cử, thông tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

Gia Toản