Đoàn xã Xuân Lai tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

22/10/2019 21:26 Số lượt xem: 369

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động trong nhân dân, nhất là các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩ vụ quân sự, trong những ngày này, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đang được Đoàn xã Xuân Lai tích cực triển khai.

Lễ phát động thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ 

Trong đợt khám sơ tuyển tại xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Lai đã phát lệnh điều khám cho 127 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn. Phát huy vai trò xung kích, Đoàn xã đã cùng các thành viên trong Hội đồng NVQS, thôn đội thường xuyên đến thăm gia đình có công dân trong danh sách sơ tuyển,  nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, từ đó có biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp thanh niên yên tâm tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép nội dung phổ biến về những điểm mới trong Luật NVQS; truyền thống quê hương Xuân Lai anh hùng; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ; tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương để nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên. Trong các buổi sinh hoạt, các đoàn viên thanh niên trong danh sách sơ tuyển được trao đổi, nói chuyện với lãnh đạo cấp ủy ủy, chính quyền địa phương và những đàn anh đi trước đã từng tham gia quân ngũ, qua đó có thêm kinh nghiệm rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Với các biện pháp tích cực đó, Đoàn xã Xuân Lai quyết tâm giữ vững truyền thống hàng năm đều hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, trong đó có 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ./.

Lê Hà