Đông Cứu với công tác quản lý nhà nước về Quốc phòng

13/02/2020 14:12 Số lượt xem: 45

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định quản lý Nhà nước về Quốc phòng có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quản lý nhà nước về quốc phòng là nhiệm vụ của chính quyền các cấp, các địa phương. Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong giai đoạn mới. Đảng ủy - UBND xã Đông Cứu thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết TW8 khóa XI về " Chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về công tác QPĐP. Công tác QSQPĐP luôn được Đảng ủy - UBND xã quan tâm hàng đầu. UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục về QPAN cho nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo đúng quy định, đạt kết quả cao. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển KTVHXH – ANQP. Do vậy, kinh tế địa phương không ngừng tăng trưởng và phát triển bền vững; tình hình ANCT - TTATXH ổn định; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện dân quân, tuyển quân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Rừng che phủ các điểm cao thuộc xã Đông Cứu

Xã Đông Cứu nằm ở phía Bắc, gần trung tâm huyện Gia Bình, có DT đất tự nhiên là 640,24 ha, trong đó có 26,24 ha đồi rừng. Trên địa bàn có các điểm cao và các công trình quốc phòng có giá trị về chiến thuật, nằm trong KVPT của huyện. UBND xã Đông Cứu đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia giữ gìn, bảo vệ công trình Quốc phòng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tại hội nghị ở thôn - xã, trường học, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thôn, xã. Ban CHQS xã là cơ quan thường trực, chủ động nắm tình hình, thường xuyên phối hợp với công an, địa chính, kiểm lâm, các chủ trồng rừng, lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong phạm vi đất Quốc phòng, đất lâm nghiệp và các công trình Quốc phòng. Trong năm 2019, Ban CHQS, công an xã phối hợp với các lực lượng phát hiện và ngăn chặn kịp thời 4 vụ khai thác, vận chuyển đất quốc phòng trái phép. Tuy nhiện, hiện nay, nhu cầu xây dựng, san hạ mặt bằng trong nhân dân ngày càng cao, một số hộ dân sinh sống xung quanh các điểm cao có nguyện vọng xin san, hạ thấp độ cao để xây dựng nhà ở và các công trình khác nằm trong diện tích đất của gia đình giáp ranh với đồi rừng. UBND xã Đông Cứu đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm xem xét các thủ tục, kiểm tra, xác minh tạo điều kiện cho các hộ dân san hạ độ cao trong phạm vi cho phép; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng, cố tình vi phạm trong việc khai thác, vận chuyển đất quốc phòng, đất lâm nghiệp.

Xuân Thủy