Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Bình kiểm tra bắn đạn thật cho 100 học sinh khối THPT

04/12/2019 15:39 Số lượt xem: 99

Ngày 04/12/2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Bình tổ chức cho 100 học sinh bậc THPT trên địa bàn tham gia bắn đạn thật.

Các em học sinh khối THPT tham gia bắn đạn thật

Nội dung kiểm tra: Bắn đạn thật súng AK bài 1b tư thế nằm bắn có bệ tỳ, mục tiêu cố định khoảng cách 100m. Trong thời gian thực hành kiểm tra, các em bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng động tác, chấp hành nghiêm nội quy kiểm tra và quy định trên thao trường đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí. Kết quả 85% đạt yêu cầu, trong đó 60% đạt khá giỏi. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá kết quả giáo dục quốc phòng- an ninh cho học sinh THPT. Thông qua đây, nhằm kiểm tra khả năng quan sát, trình độ bắn trúng, chụm vào mục tiêu cố định cho học sinh khối các trường THPT, làm cơ sở đánh giá công tác dậy và học môn giáo dục Quốc phòng và an ninh, đồng thời rút kinh nghiệm cho các nhà trường tổ chức dậy và học môn giáo dục Quốc phòng và an ninh cho học sinh bậc THPT những năm tiếp theo.

Hoàng Mạnh