Ban CHQS huyện Gia Bình chi trả chế độ theo Thông tư 28,202

10/01/2018 10:05 Số lượt xem: 298

Ngày 9/1/2018, Ban CHQS huyện Gia Bình tổ chức trao Quyết định, giấy chứng nhận, thẻ thương binh vfa chi trả trợ cấp cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Thông tư 28, 202.

Đợt này, huyện Gia Bình có 3 đối tượng được nhận Quyết định, giấy chứng nhận, thẻ thương binh và hưởng chế độ theo Thông tư liên tịch số 28/2013 ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Thông tư số 202 ngày 7/11/2013 của Bộ Quốc phòng . Cả 3 đối tượng đều có thời gian tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 5 năm trở lên và được Bộ Tư lệnh Quân khu I công nhận là thương binh. Ngoài chế độ được hưởng theo chính sách của nhà nước các đối tượng còn nhận truy lĩnh với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Đây là sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với những người đã có cống hiến, hy sinh vì nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời là niềm khích lệ, động viên những CCB gương mẫu thực hiện lời dậy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế", tích cực dậy bảo con cháu thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Xuân Thủy