Ban Tôn giáo tỉnh tuyên truyền các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tại xã Giang Sơn và Xuân Lai

07/10/2019 14:01 Số lượt xem: 115

Ngày 4/10, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019  tới tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã Xuân Lai và Giang Sơn, huyện Gia Bình.

Hội nghị tuyên truyền các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt những nội dung chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Phòng chống, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật và mê tín dị đoan. Các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Bộ Nội vụ.  Thông qua Hội nghị, giúp đại biểu tham gia hiểu rõ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo; phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến công tác tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở ngay tại địa phương mình.

Từ đó, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong tổ chức các hoạt động tôn giáo; tôn trọng hợp tác với chính quyền đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái pháp luật của các hiện tượng tôn giáo mới và hoạt động mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Xuân Thủy