Ban tôn giáo tỉnh tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo cho tín đồ phật giáo Thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình

10/10/2018 16:22 Số lượt xem: 288

Sáng ngày 10/10, Ban tôn giáo tỉnh phối hợp cùng Phòng Nội vụ và Ban trị sự phật giáo huyện Gia Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo cho các tín đồ phật giáo trên địa bàn Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Quang cảnh buổi tập huấn 

Tại hội nghị, các đại biểu đã  giới thiệu về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ - CP của Chính phủ. Theo đó, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 gồm 9 chương, 68 điều, trong đó quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân  bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Cùng với đó các đại biểu còn thông tin nhanh về tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua, cũng như công tác quản lý nhà nước đối với một số nhiệm vụ chủ yếu thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho tín đồ phật giáo trên địa bàn thị trấn Gia Bình hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ đó vận động các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng địa phương, giàu đẹp, văn minh.

Xuân Thủy