BCH Đảng bộ huyện Gia Bình tổ chức hội nghị lần thứ 10

11/07/2017 08:16 Số lượt xem: 516

Ngày 10/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy.

đồng chí: Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị

Năm 2017 với khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Huyện ủy Gia Bình đã tập trung lãnh đạo, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trong 6 tháng đầu năm, Ban thường vụ huyện ủy đã ban hành 16 Quyết định và 4 Chỉ thị lãnh đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Về kinh tế đã lãnh đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân với năng xuất lúa bình quân đạt 66,1 tạ/ha; đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, khởi công mới 5 công trình và hoàn thành 16 công trình xây dựng cơ bản. Chỉ đạo đưa nhà máy xử lý chât thải rắn sinh hoạt vào vận hành,  giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn… Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, huyện đã tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, gắn với kỷ niệm 185 năm ngày thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, đã khởi công xây dựng 88 ngôi nhà cho người có công với cách mạng và 76 ngôi nhà cho hộ nghèo. Công tác  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện DQTV và sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt đã quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, đồng thời các chi, đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quết của Đảng vào cuộc sống. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Huyện ủy Gia Bình đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Về xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo xã Xuân Lai, Thái bảo hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đồng thời lãnh đạo các xã khác hoàn thiện các tiêu chí còn lại.  Tăng cường lãnh đạo quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Tăng cường quản lý khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông, thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải. Về văn hóa xã hội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh theo tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công…

Đối với công tác xây dựng Đảng, huyện ủy tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát trong Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ TSVM.

Tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã thông qua các báo cáo công tác thanh tra,  giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước;công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; hoạt đông của Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân huyện; thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10, 11 của BCH trung ương Đảng khóa XII...

đồng chí: Lê Tuấn Hồng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Sau khi thảo luận tại tổ, đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đã giải trình những vấn đề Hội nghị đưa ra và trả lời ý kiến kiến nghị của các đại biểu về xây dựng trạm bơm tưới Vạn Ninh; xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, đồng thời nêu quan điểm của huyện trong quản lý sử dụng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nêu lên một số nhiệm vụ cơ bản của huyện từ nay tới cuối năm và năm 2018. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả sử dụng đất; có chính sách hỗ trợ phát triển trang trại; tăng cường các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; tăng cường xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh, công nghiệp; tranh thủ sự hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Bình đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, hoàn thành nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại xã Cao Đức…Trong thời gian tới đồng chí chỉ đạo huyện Gia Bình quan tâm tìm các giải pháp phát triển nông nghiệp, theo hướng ứng dụng công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp; thực hiện tốt công tác giải phong mặt bằng xây dựng các công trình đường giao thông…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá: 6 tháng đầu năm,  mặc dù có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, huyện Gia Bình đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực; Đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân khống chế thành công dịch bệnh trên đàn gia cầm; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Về công tác xây dựng Đảng đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có sự đổi mới, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Bí thư huyện ủy đánh giá là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí  Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Các cấp ủy Đảng tập trung rà soát các nhiệm vụ củ năm 2017, có giải pháp lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu còn lại; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây màu vụ mùa, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông. Về vấn đề này đồng chí Bí thư huyện ủy chỉ đạo UBND huyện và đồng chí Phó bí thư huyện ủy phụ trách, chỉ đạo xây dựng cho được mô hình ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Đối với văn hóa xã hội; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT  các cấp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, đẩy mạnh các hoạt kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7… Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện và triển khai chương trình hành động Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Nguyễn Văn Khôi