Cao Đức xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh.

07/11/2019 18:19 Số lượt xem: 126

Phát huy truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng, anh hùng, song song với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Cao Đức luôn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, đạt nhiều thành tích rất đáng khích lệ, được các cấp ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.

Lễ hội truyền thống Cao Lỗ Vương được tổ chức hàng năm

Để phát triển phong trào ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả, hàng năm BCĐ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tích cực chủ động, tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã, triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về xây dựng, nâng cao chất lượng gia đình, làng, xã, công sở, trường học đạt chuẩn văn hóa, nhất là quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết TW5- khóa VIII về “ Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết TW 9- khóa XI về “ Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nội quy, Qui chế, Quy ước của địa phương. Chỉ đạo xây dựng phát triển phong trào ở từng thôn, làng, công sở đạt hiệu quả, chất lượng ngày càng cao. Trong đó trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Nghị Quyết của các cấp về thực hiện nếp sống văn minh và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư.

Phát huy thành tích những năm trước, năm 2019 qua bình xét, toàn xã có 1.752 / 1.822 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,1% số hộ đăng ký, trong đó 1.461 hộ đạt danh hiệu 3 năm liên tục và 210 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc được đề nghị khen thưởng; 8/8 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa 3 năm liên tục, xã đạt chuẩn “ Xã văn hóa nông thôn mới” nhiều năm liền.

Điều đáng ghi nhận là bằng sự nỗ lực chỉ đạo và sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đời sống văn hóa ở xã Cao Đức đã tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân một cách rõ nét. Đến nay toàn xã tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,78%; 99% số hộ sử dụng nước sạch, có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Hệ thống kết cấu hạ tầng, ngoài những con đường bê tông đến tất cả các thôn làng, ngõ xóm, cả 8/8 thôn đều đã xây dựng nhà văn hóa, có sân chơi, bãi tập, có hệ thống truyền thanh, hệ thống chiếu sáng đường làng và hệ thống di tích, đình chùa được xây dựng khang trang, tố hảo, được xếp hạng DTLS. Đặc biệt khu trung tâm xã được qui hoạch, xây dựng trụ sở làm việc, Nhà văn hóa, sân vận động, các trường học, trạm y tế, chợ trung tâm xã bề thế, khang trang, hiện đại. Bên cạnh đó xã và các thôn đều có đủ các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút trên 50% người dân thường xuyên tham gia tập luyện, vui chơi giải trí; 8/8 thôn đều có tổ thu gom rác thải và các tổ tự quản do các đoàn thể tổ chức, luôn duy trì dọn vệ sinh môi trường phong quang, sạch đẹp. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính công sở… luôn được được BCĐ xã và các Ban vận động thôn, làng, cơ quan, trường học tuyên truyền thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng các Chỉ thị, Nghị quyết, Qui ước, Qui chế, của các cấp, nhưng vẫn giữ được những nét thuần phong, mỹ tục truyền thống, nhất là việc quản lý di tích và tổ chức lễ hội Cao Lỗ Vương; đền Tam Phủ có qui mô cấp vùng, hàng năm luôn thu hút đông đảo du khách thập phương mà vẫn đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự.

Về Cao Đức hôm nay, đi trên con đường đê lộng gió, dạt dào sóng nước Lục Đầu Giang, mê mẩn ngắm nhìn những làng quê trù phú, với những công trình, nhà ở cao tầng, trụ sở, trường học khang trang, bề thế; cùng những di tích, đền chùa cổ kính, thâm nghiêm; được bao bọc bởi màu xanh của những cánh đồng, bờ bãi ven đê, trù mật, ngút ngàn hoa trái. Đâu đó lại vang lên những tiếng hò reo, cổ vũ thi đấu văn nghệ, thể thao ở làng trên, xóm dưới, tưởng như tiếng quân reo hội nghị Bình Than từ ngàn xưa vọng về. Cảm thấy như bóng dáng của một “ Vùng quê đáng sống” đang hiện hữu ở nơi đây./.

Gia Toản