Gia Bình - 03 xã hoàn thành gieo cấy lúa xuân

23/02/2021 08:20 Số lượt xem: 66
Sau hơn1 tuần xuống đồng, huyện Gia Bình đã gieo cấy được 3.400 ha bằng 83,9% kế hoạch, trong đó có 03 xã hoàn thành 100% kế hoạch, 04 xã đạt trên 80% diện tích.

Lãnh đạo Phòng NN và PTNT kiểm tra diện tích lúa gieo vãi tại xã Vạn Ninh

Tính đến ngày 21/2, huyện Gia Bình có 03 xã là: Nhân Thắng, Vạn Ninh và Cao Đức hoàn thành 100% kế hoạch gieo cấy; Các xã Đại Lai, Xuân Lai, Thái Bảo và Bình dương đạt trên 80% diện tích. Hiện nay, các HTX tập trung chỉ đạo, đôn đốc nông dân khẩn trương gieo cấy kết Tính đến ngày 21/2, huyện Gia Bình có 03 xã là: Nhân Thắng, Vạn Ninh và Cao Đức hoàn thành 100% kế hoạch gieo cấy; Các xã Đại Lai, Xuân Lai, Thái Bảo và Bình dương đạt trên 80% diện tích. Hiện nay, các HTX tập trung chỉ đạo, đôn đốc nông dân khẩn trương gieo cấy kết diện tích còn lại. Các xã đã hoàn thanh gieo cấy chỉ đạo nông dân chuyển trọng tâm sang bón thúc sớm đối với diện tích cấy được từ 7-10 ngày theo phương châm nặng đầu nhẹ cuối với 80% lượng phân bón cần thiết cho mỗi sào kết hợp với rắc thuốc trừ cỏ, trừ ốc bươu vàng; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đánh bắt chuột đồng bảo vệ diện tích lúa mới cấy. Đối với diện tích lúa gieo thẳng, chuẩn bị đầy đủ phân bón sẵn sàng tỉa dặm khi lúa có từ 3-3,5 lá để đảm bảo mật độ số khóm/ m2. Chủ động các biện pháp tưới dưỡng cho toàn bộ diện tích, tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh.diện tích còn lại. Các xã đã hoàn thanh gieo cấy chỉ đạo nông dân chuyển trọng tâm sang bón thúc sớm đối với diện tích cấy được từ 7-10 ngày theo phương châm nặng đầu nhẹ cuối với 80% lượng phân bón cần thiết cho mỗi sào kết hợp với rắc thuốc trừ cỏ, trừ ốc bươu vàng; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đánh bắt chuột đồng bảo vệ diện tích lúa mới cấy. Đối với diện tích lúa gieo thẳng, chuẩn bị đầy đủ phân bón sẵn sàng tỉa dặm khi lúa có từ 3-3,5 lá để đảm bảo mật độ số khóm/ m2. Chủ động các biện pháp tưới dưỡng cho toàn bộ diện tích, tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh.

Xuân Thủy