Gia Bình 10 xã hoàn thành gieo cấy lúa xuân

24/02/2020 15:24 Số lượt xem: 123

Sau 15 ngày xuống đồng, huyện Gia Bình đã gieo cấy được 4.095 ha bằng 98,6% kế hoạch, trong đó có 10 xã hoàn thành 100% kế hoạch gieo cấy lúa xuân.

Người dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân

Tính đến ngày 24/2, còn 4 đơn vị chưa hoàn thành gieo cấy lúa xuân là; Đại Bái, Đại Lai, Lãng Ngâm và thị trấn Gia Bình. Hiện nay, các HTX tập trung chỉ đạo, đôn đốc nông dân khẩn trương gieo cấy kết diện tích còn lại. Các xã đã hoàn thanh gieo cấy chỉ đạo nông dân chuyển trọng tâm sang bón thúc sớm đối với diện tích cấy được từ 7-10 ngày theo phương châm nặng đầu nhẹ cuối với 80% lượng phân bón cần thiết cho mỗi sào kết hợp với rắc thuốc trừ cỏ, trừ ốc bươu vàng; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đánh bắt chuột đồng bảo vệ diện tích lúa mới cấy. Đối với diện tích lúa gieo thẳng, chuẩn bị đầy đủ phân bón sẵn sàng tỉa dặm khi lúa có từ 3-3,5 lá để đảm bảo mật độ số khóm/ m2. Chủ động các biện pháp tưới dưỡng cho toàn bộ diện tích, tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh.

Xuân Thủy