Gia Bình Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

12/07/2018 22:10 Số lượt xem: 175

Được triển khai thực hiện từ đầu tháng 4-2018 đến nay, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với vai trò nòng cốt là lực lượng công an, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, đã đạt được những kết quả, tiến độ tích cực.  

 

Cán bộ tập hợp dũ liệu dân cư

Xác định vị trí, vai trò quan trọng mà ngay khi có kế hoạch triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến xã về triển khai Dự án; thường xuyên cử lực lượng Công an huyện, Công an xã lồng ghép tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện thu thập thông tin dân cư trong các buổi họp của thôn hoặc sinh hoạt đoàn thể, qua đó để người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết và phối hợp thực hiện kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư chính xác, đầy đủ. Công an các xã, thị trấn cũng tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo nội dung, thời gian làm việc thu thập thông tin dân cư để từng hộ gia đình và thành viên có liên quan biết, chủ động sắp xếp công việc, chuẩn bị các giấy tờ có liên quan và có mặt tại gia đình để cung cấp thông tin cho cán bộ được giao nhiệm vụ thu thập cập nhật và hướng dẫn kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư.

Để việc thu thập thông tin dân cư được đảm bảo chính xác, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện) thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện hướng dẫn công dân kê khai vào phiếu thông tin dân cư. Kết quả, tính đến ngày 10/7, trên địa bàn huyện đã thu thập thông tin  của 133 nghìn 281 trên 136 nghìn 918 khẩu, đạt 97,34% tổng số nhân khẩu toàn huyện, đẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ triển khai.  Tuy vậy bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Dự án ở huyện cũng còn gặp một số khó khăn: Bên cạnh đa số các địa phương chủ động tích cực, tiến hành đồng bộ, khẩn trương, đã cơ bản hoàn thành…thì một số cơ sở như Quỳnh Phú, Thái Bảo, Bình Dương vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, coi đây là nhiệm vụ của lực lượng Công an, nên chưa quan tâm huy động các ban, ngành, đoàn thể phối hợp trong quá trình thu thập thông tin dân cư, tiến độ còn quá chậm; hiện nhiều công dân đi làm ăn xa vắng mặt tại địa phương, nhiều người già, người cao tuổi không biết chữ và nội dung lý lịch không khớp nhau giữa các giấy tờ tùy thân dẫn đến khó khăn trong việc thu thập thông tin…

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường, Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an huyện cho biết: “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Để tiến hành việc thu thập thông tin dân cư được đầy đủ chính xác, đúng tiến độ, đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền và thu thập phiếu thông tin dân cư. Từ đó góp phần vào đẩy nhanh và phấn đấu hoàn thành tiến độ của Dự án trên địa bàn huyện vào cuối tháng 7 này; sớm hơn một tháng so với qui định của tỉnh.

Gia Toản