Gia Bình giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt 4.974,6 tỷ đồng

12/12/2019 16:13 Số lượt xem: 130

Năm 2019, nhờ những giải pháp tích cực, cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định.

Huyện Gia Bình cũng đã đẩy mạnh công tác khuyến công, hỗ trợ vay vốn, cùng với đó các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong sản xuất đã từng bước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Giá trị sản xuất CN-TTCN trong  đạt 4.974,6 tỷ đồng, bằng 108,7% so với cùng kỳ . Các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng khá là; sản xuất đồng, nhôm, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản…Hiện nay trên địa bàn huyện Gia Bình có 8 HTX, 97 doanh nghiệp và 5.742 cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thu hút và giải quyết việc làm cho 12.000 lao động.  

Xuân Thủy