Gia Bình gieo trồng cây mầu vụ đông đạt 89%

28/10/2020 09:35 Số lượt xem: 127

Vụ đông năm nay toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.200 ha cây mầu vụ đông; trong đó diện tích cây mầu trên đất 2 lúa là 460 ha, cây mầu trên đất bãi là 740 ha. Đến thời điểm này, toàn huyện gieo trồng được 1.070 ha đạt 89% kế hoạch.

Nông dân tập trung gieo trồng cây vụ đông

Trong đó các xã ven đê đã gieo trồng xong cây mầu trên đất bãi, trong đó chủ lực là cây cà rốt với diện tích 530 ha, ngô 210 còn lại là cây rau mầu ngắn ngày. Đối với cây mầu trên đất 2 lúa cây trồng chủ yếu là bí các loại với diện tích 150 ha, hành tỏi 120 ha, đỗ tương, khoai tây, khoai lang 90 ha còn lại là rau mầu khác. Các xã có tiến độ gieo trồng cây mầu vụ đông nhanh là: Cao Đức, Vạn Ninh, Thái Bảo, Đại Lai và Nhân Thắng. Hiện nay, cùng với đôn đốc, hướng dẫn nông dân chăm bón diện tích cây mầu đã trồng các HTX trong huyện còn tập trung chỉ đạo nông dân nhanh chóng gieo trồng các loại cây mầu còn khung thời vụ như: Hành, tỏi, khoai tây, khoai lang và cây rau mầu ngắn ngày.

Xuân Thủy