Gia Bình: Phát huy hiệu quả các điểm du lịch đã được công nhận

07/01/2021 15:58 Số lượt xem: 138

Thực hiện Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, năm 2018 UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 14 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Gia Bình đã có 3 điểm du lịch được công nhận là: Điểm du lịch khu tích đền thờ Trạng nguyên Lê Văn Thịnh; khu di tích đền thờ Cao Lỗ Vương và khu di tích đền Tam Phủ- bãi Nguyệt Bàn.

Điểm du lịch Đền thờ Trạng nguyên Lê Văn Thịnh

Sau khi có Quyết định công nhận, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, 3 điểm du lịch trên đã được tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội…qua đó đã khơi dậy được niềm tự hào về tiềm năng, giá trị văn hóa- Du lịch của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về gìn giữ và khai thác phát triển du lịch. Tại các điểm đã có sự thay đổi theo hướng tích cực như hình thành được bộ phận chuyên trách về thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ khách tham quan. Kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường ngày càng được đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; cả 3 điểm đều đã có biển chỉ dẫn, bảng nội quy. Lượng khách đến tham quan, du lịch, lễ hội tại các điểm ngày càng tăng, tiêu biểu như điểm đền Tam Phủ- bãi Nguyệt Bàn, đạt trên 10 nghìn lượt khách năm 2020. Tuy nhiên, sau gần hai năm được công nhận đến nay 3 điểm du lịch huyện Gia Bình cơ bản chưa có sự thay đổi, cải thiện hình ảnh, chất lượng hoạt động. Chưa xây dựng được quy chế quản lý điểm du lịch. Hoạt động quản lý tại điểm du lịch vẫn chủ yếu là quản lý di tích và khai thác phục vụ khách hành lễ. Các hoạt động về chuyên môn du lịch như dịch vụ cung cấp thông tin, quảng bá, hướng dẫn viên, quản lý sắp xếp, phát triển dịch vụ còn rất hạn chế…Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ như hệ thống cung cấp thông tin tại điểm còn yếu (kể cả công cụ quảng bá trực quan và công nghệ số), thiếu hệ thống cung cấp WiFi, nhà vệ sinh, cảnh quan môi trường chưa đảm bảo. Sự liên kết giữa Ban quản lý điểm và các đơn vị lữ hành, các cơ sở kinh doanh du lịch chưa sâu sát…

Để nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn và phát huy hiệu quả của các điểm du lịch trên, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương các điểm du lịch cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tăng cường công tác quản lý, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phát triển điểm du lịch cho BQL di tích đã được thành lập. Chỉ đạo BQL các điểm du lịch xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế hoạt động và tổ chức, vận hành các hoạt động chuyên môn tại điểm. Tổ chức quản lý tốt không gian, môi trường xanh- sạch - đẹp và sắp xếp, bố trí các hoạt động khai thác dịch vụ, phục vụ khách tham quan tại các điểm du lịch gọn gàng - văn minh. Mỗi năm cần tổ chức tại mỗi điểm từ 1 đến 2 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hoặc gắn tổ chức lễ hội truyền thống các ngày lễ, kỷ niệm tại điểm để quảng bá hình ảnh, giá trị di tích. Tổ chức truyền thông, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về văn hóa- du lịch của điểm và địa phương; lắp đặt Wifi và xây dựng Website của từng điểm để cung cấp thông tin; liên kết với một số đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh để đưa khách về các điểm. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư quanh điểm du lịch về bảo tồn, gìn giữ di tích, ứng xử khách du lịch. Các điểm cần lựa chọn, cử hướng dẫn viên điểm du lịch tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn viên du lịch đạt tiêu chuẩn để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Chỉ đạo BQL điểm xây dựng lịch hoạt động, sự kiện hàng năm của điểm, của địa phương để tổng hợp đăng tải trên hệ thống cổng thông tin điện tử, cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh và gửi đến các đơn vị kinh doanh lữ hành trong và ngoài tỉnh. Xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình hoàn thiện các tiêu chí điểm du lịch như: nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống chỉ dẫn lối thăm quan, chỉ dẫn bảo vệ môi trường, chỉ dẫn ứng xử nơi thờ tự, bố trí nơi đón tiếp và cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên, nội quy thăm quan du lịch, trưng bầy các ấn phẩm quảng bá…định kỳ hàng tháng thống kê khách du lịch, thăm quan, hành lễ tại điểm để tổng hợp, theo dõi, đánh giá sự phát triển du lịch.

 Hiểu rõ tiềm năng, lợi thế và tầm quan trọng của phát triển du lịch là động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các ngành dịch vụ, nghề truyền thống, tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người dân, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, những năm gần đây huyện Gia Bình chủ động thực hiện và đề xuất một số giải pháp chiến lược với mong muốn đưa du lịch có bước đổi mới, phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có huyện đang tập trung xây dựng Đề án “ Phát triển du lịch sinh thái, tâm linh huyện Gia Bình” giai đoạn 2020- 2030, quyết tâm hoàn thành và đưa vào thực hiện, khai thác quần thể du lịch Sinh thái- Tâm linh ven sông Đuống, trước mắt tập trung vào 3 điểm du lịch đã được tỉnh công nhận, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề và các mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao; kết nối với các tour, tuyến, khu, điểm du lịch trong tỉnh và các vùng phụ cận…

Với những chủ trương, định hướng và giải pháp đó, huyện rất cần sự chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp thẩm quyền, các ngành chức năng; sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và đặc biệt rất mong sự quan tâm của các nhà đầu tư, các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành đến một vùng đất “ Địa linh, nhân kiệt”, “ Sơn thủy hữu tình”; giàu truyền thống văn hiến, cách mạng; nhiều trầm tích văn hóa; di sản; có hệ sinh thái, môi trường phong phú, hấp dẫn, với những “ Làng quê Việt” duyên dáng, thanh bình nằm trải dọc theo những triền đê, soi mình bên dòng sông Đuống- Bến Bình Than- Lục Đầu giang hiền hòa, thơ mộng.

Gia Toản - PVHTT