Gia Bình phát triển kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng

16/10/2020 07:06 Số lượt xem: 84

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến nay các doanh nghiệp kinh tế tư nhân của huyện Gia Bình đã dần khởi sắc.

Các cơ sở sản xuất tre trúc Xuân Lai góp phần phát triển kinh tế tại địa phương

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết số 10 đã nhanh chóng được huyện Gia Bình tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và thể chế hóa, cụ thể hóa với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện tới địa phương và doanh nghiệp. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã thiết thực để Nghị quyết bước đầu đi vào cuộc sống. Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Huyện ủy Gia Bình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình cụ thể; tăng cường cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh PCI …Từ đó đã cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh với sự ghi nhận của các doanh nghiệp và người dân; tinh thần khởi nghiệp và phát triển đổi mới sáng tạo đang dần trở thành phong trào rộng khắp, nhất là giới trẻ; nhiều doanh nghiệp tư nhân đang điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh theo hướng bền vững hơn; doanh nhân đang ngày càng được xã hội coi trọng và tôn vinh…

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII), khu vực kinh tế tư nhân ở Gia Bình đã có bước phát triển mới cả về số lượng, chất lượng và đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của nền KT-XH địa phương như góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động; huy động các nguồn vốn trong nhân dân và xã hội vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước; tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương. Đến nay, doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh và mạnh, có mặt ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh với nhiều loại hình đa dạng. Đến nay đã có 226 doanh nghiệp, 5.724 cơ sở có đăng ký sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho trên 14.800 lao động; có 480 doanh nghiệp kinh doanh thương mại và 6.000 hộ cá nhân kinh doanh thương mại dịch vụ, thu hút 9.500 lao động.  Hiệu quả, sức cạnh tranh của DN tư nhân dần nâng lên, có tỷ trọng đóng góp GRDP khoảng 40%, trở thành một trong những nhân tố chính tạo nên sự tăng trưởng kinh tế nhanh của huyện Gia Bình, góp phần cho phong trào khởi nghiệp được đẩy mạnh… Ðáng chú ý là nhiều doanh nghiệp tư nhân đang điều chỉnh chiến lược đầu tư và kinh doanh theo hướng bền vững hơn, gắn nhiều hơn với công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có thể kể đến một số điển hình doanh nghiệp tư nhân như: Công ty Trịnh Chung, Công ty cổ phần điện cơ Thiên Long HP, Công ty cổ phần Giải pháp Xuân Lai , HTX nông nghiệp sạch Việt Nam, hay các công ty nhỏ tại làng nghề đúc đồng Đại Bái; làng nghề tre trúc, may gia công Xuân Lai, làng may mặc Ngăm Lương…  

Công ty cơ điện Thiên Long HP tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đa số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Gia Bình là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính hạn chế nên sức cạnh tranh của các doanh nghiệp này thường thấp hơn các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).  Nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa có tầm nhìn và chiến lược kinh doanh dài hạn; ý thức tự giác chấp hành pháp luật còn hạn chế. Đội ngũ doanh nhân trong các doanh nghiệp chưa thực sự lớn mạnh, còn thiếu kinh nghiệm trên thương trường quốc tế và chưa được đào tạo sâu về quản lý sản xuất, kinh doanh. Phần lớn sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp tư nhân là gia công lắp ráp, chủ yếu sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu, trung bình và nguyên liệu nhập khẩu. Do trình độ công nghệ thấp, các doanh nghiệp tư nhân không có khả năng kết nối cũng như tham gia ngành công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn. Trình độ quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm, cạnh tranh yếu; khả năng liên kết và tham gia chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế, chủ yếu tập trung ở các công đoạn có giá trị gia tăng thấp…

Ðể khu vực kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong thời gian tới huyện Gia Bình cần kiên trì thực hiện và thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp đã được đặt ra trong Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII). Cùng với đó, cần có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân ở địa phương tập trung vào phát triển DN nhỏ và vừa, trọng tâm vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp… nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nghề.  Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân là một nhân tố không chỉ bảo đảm cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn tham gia vào giải quyết những vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực… Trong bối cảnh thực tế của địa phương ngân sách nhà nước gặp khó khăn, nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt thì những chính sách khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư là rất cần thiết. Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững buộc phải đạt hiệu quả cao với nhiều giá trị gia tăng, trong đó kinh tế tư nhân giữ vai trò rất quan trọng.  Vì vậy , phát huy được sức mạnh và khả năng sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân sẽ là nhân tố quan trọng góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện Gia Bình phát triển lên tầm cao mới, góp phần cùng cả tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại./.

Lê Hà