Gia Bình quan tâm công tác giáo dục quốc phòng an ninh

01/08/2019 14:07 Số lượt xem: 158

Năm 2018 và  2019, Hội đồng GDQP&AN các cấp của huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt mục đích yêu cầu đề ra, trong đó đối tượng 4 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; đội ngũ giáo viên giảng dạy công tác giáo dục quốc phòng an ninh ngày càng có chất lượng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh đúng, đủ chương trình và duy trì tốt; tỉ lệ học sinh các trường THPT đạt kết quả khá giỏi cao.

Tổ chức bắn đạn thật cho các em học sinh bậc THPT

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng, đã đầu tư xây dựng chương trình, nội dung phù hợp, phương pháp tuyên truyền đa dạng. Các địa phương đã kết hợp hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các thiết chế văn hóa, tổ chức lễ hội, các hội thi, hội diễn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quốc phòng an ninh đến với toàn dân trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Hội đồng GDQP&AN huyện với các  ban, ngành, đoàn thể cũng đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đối tượng tham gia GDQP&AN ngày càng đông hơn, hình thức, phương pháp bồi dưỡng ngày càng đa dạng, thu hút được lực lượng lớn các cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Xuân Thủy