Gia Bình thu hoạch bí đông

20/11/2019 16:13 Số lượt xem: 96

Hiện nay, cùng với việc tập trung chăm bón các loại cây mầu. Nông dân huyện Gia Bình còn còn bắt tay vào thu hoạch diện tích bí đông sớm.

Nông dân thu hoạch bí xanh

Vụ đông này, toàn huyện Gia Bình gieo trồng được 166,5 ha bí các loại. Do được chỉ đạo gieo trồng sớm, cùng với áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm bón và phòng sau bệnh nên toàn bộ diện tích bí sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, diện tích bí xanh đã cho thu hoạch rộ. Theo phản ánh của bà con nông dân, năm nay thời tiết mưa nhiều, song do làm tốt công tác phòng chống úng nên bí ra khá nhiều hoa và tỷ lệ đạt quả khá cao. Tuy nhiên, giá bán bí xanh thấp hơn mọi năm, giá bán buôn đầu vụ tại ruộng từ 9 - 10.000 nghìn đồng/ 1 kg, còn ở thời điềm này chỉ đạt từ 6 -7.000 đồng/ kg.

Hiện nay, cùng với khẩn trương thu hoạch diện tích bí xanh, nông dân huyện Gia Bình còn tập trung chăm bón, tưới dưỡng đối với diện tích bí đỏ xuất khẩu.

Xuân Thủy