Gia Bình thu hoạch bí đông sớm

13/11/2017 15:51 Số lượt xem: 393

Hiện nay, cùng với việc tập trung chăm bón các loại cây mầu. Nông dân huyện Gia Bình còn bắt tay vào thu hoạch diện tích bí đông sớm.

Người nông dân đang thu hoạch bí xanh

Vụ đông này, toàn huyện Gia Bình gieo trồng được 141 ha bí các loại. Do được chỉ đạo gieo trồng sớm, cùng với áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm bón và phòng sau bệnh nên toàn bộ diện tích bí sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, diện tích bí xanh chuẩn bị cho thu hoạch. Theo phản ánh của bà con nông dân, năm nay thời tiết mưa nhiều, song do làm tốt công tác phòng chống úng nên bí ra khá nhiều hoa và tỷ lệ đạt quả khá cao. Tuy nhiên, giá bán bí xanh thấp hơn mọi năm, giá bán buôn đầu vụ tại ruộng từ 9- 10.000 nghìn đồng/ 1 kg, còn ở thời điềm này chỉ đạt từ 4-5.000 đồng/ kg.

Hiện nay, cùng với khẩn trương thu hoạch diện tích bí xanh, nông dân huyện Gia Bình còn tập trung chăm bón, tưới dưỡng đối với diện tích bí đỏ xuất khẩu.

Xuân Thủy