Gia Bình thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QL và tổ chức lễ hội”

20/01/2021 16:21 Số lượt xem: 137

Gia Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, với 68 di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước xếp hạng, hệ thống di tích của Gia Bình phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình, độc đáo về giá trị... Các di tích lịch sử nằm trong tua du lịch sinh thái tâm linh ven sông Đuống như: Khu du lịch sinh thái Thiên Thai, Chùa Thiên Thư Tự; Lệ Chi Viên; chùa Đại Bi; khu lăng mộ Cao Lỗ Vương; đền Tam Phủ…. đặc biệt là khu di tích Đền Lê Văn Thịnh thôn Bảo Tháp - xã Đông Cứu và khu lăng mộ và đền thờ Cao Lỗ Vương - xã Cao Đức được đầu tư, xây dựng khang trang, tố hảo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh về thăm quan, góp phần quảng bá hình ảnh của huyện.  

Đoàn rước - Lễ hội truyền thống thôn Xuân Lai - xã Xuân Lai

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 41 được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong huyện gắn với công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm”. Việc triển khai các quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VH, TT và DL liên quan đến quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội ngày càng hiệu quả. Theo thống kê, phần lớn các lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện được tổ chức từ tháng 11 âm lịch năm trước, đến hết tháng 3 âm lịch năm sau. Phòng văn hóa – thông tin huyện đã làm tốt công tác phân loại, cách thức quản lý đối với các loại hình lễ hội (lễ hội gắn với di tích, lễ hội gắn với các làng nghề truyền thống),  nguyên tắc tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác tổ chức lễ hội; trách nhiệm của Ban tổ chức lễ hội và quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia lễ hội. Các lễ hội lớn trên địa bàn huyện như: Lễ hội Thập Đình – xã Đông Cứu; Lễ hội Đền Cao Lỗ Vương – xã Cao Đức, Lễ hội chùa Đại Bi – xã Thái Bảo, Lễ hội Đền thờ Đức thánh Tuy Ông – thôn Lập Ái xã Song Giang  …. hàng năm đón hàng nghìn lượt du khách về tham quan, trẩy hội. Trước thời điểm diễn ra lễ hội, các địa phương đều thành lập Ban tổ chức lễ hội, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban. Làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa lịch sử của di tích, nét đẹp văn hóa trong lễ hội đến với du khách thập phương; tập trung tuyên truyền vận động người dân không cài, đặt tiền tuỳ tiện gây mất thẩm mỹ, phản cảm lên các đồ thờ tự tại di tích đi đôi với việc bố trí các hòm đựng tiền công đức hợp lý; đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ lễ hội… Việc sử dụng các nguồn kinh phí tổ chức lễ hội được các địa phương, Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội chủ động xây dựng kế hoạch thu, chi để tổ chức các hoạt động trong lễ hội, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định phân cấp. Các hoạt động lễ hội gồm: các nghi lễ tế, rước trang trọng, các hình thức diễn xướng tâm linh cùng nhiều trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật đặc sắc… là những sinh hoạt văn hóa phong phú, mang tính giáo dục, nhân văn.

Cùng với đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong lễ hội được các địa phương triển khai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 19 với các nội dung: Thành lập tổ vệ sinh môi trường thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải trong khuôn viên và khu vực xung quanh di tích, đối với các khu vệ sinh công cộng thực hiện việc tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa xung quanh khu vực tổ chức lễ hội được tập trung vào thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội. Các tệ nạn xã hội như: cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, nạn hành khất tại các lễ hội đã không còn; hàng hóa, phí dịch vụ được niêm yết công khai.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 41, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Gia Bình sẽ tăng cường tuyên truyền về nét đẹp văn hóa trong các lễ hội, giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp trong cộng đồng. Xây dựng kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, loại hình lễ hội. Xây dựng kế hoạch đầu tư và thực hiện quy hoạch về cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch tâm linh. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động lễ hội, dịch vụ văn hóa trong các lễ hội trên địa bàn . Tạo điều kiện huy động các nguồn vốn cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với các hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Bình./.

 

Lê Hà