Hạt kiểm lâm Gia Thuận làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng

08/08/2019 14:59 Số lượt xem: 163

Thời gian qua, hạt kiểm lâm Gia Thuận dã làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng. Công tác trồng , chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản, các hộ nuôi nhốt động vật rừng được đơn vị duy trì thực hiện tốt.

Gia Bình chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng

Để bảo vệ an toàn 43,11 ha rừng, Hạt kiểm lâm Gia Thuận thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác kiểm tra nắm bắt diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Không để xảy ra các vi phạm lớn, sâu bệnh hại rừng. Đơn vị luôn chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong các dịp lễ, tết, các lễ hội của địa phương. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn luôn được đơn vị quan tâm thực hiện hiệu quả. Hàng năm trên địa bàn các xã có rừng đơn vị đều phối hợp mở các hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác PCCC vào các thời kỳ cao điểm. Công tác PCCC rừng luôn được đơn vị tổ chức thực hiện. Hạt kiểm lâm đã chủ động tham mưu với UBND huyện phối hợp với các xã có rừng chủ động xây dựng các phương án PCCCR, củng cố kiện toàn lực lượng PCCCR các cấp, 06 tổ xung kích PCCCR với 106 người tham gia. Thường xuyên xử lý dọn vệ sinh rừng ở khu vực có nguy cơ cháy cao.

Xuân Thủy