Hiệu quả bước đầu tích tụ ruộng đất ở Gia Bình

12/06/2018 08:11 Số lượt xem: 319

Những năm gần đây, xu hướng tích tụ ruộng đất đã và đang được các HTX nông nghiệp, doanh nghiệp, các hộ tư nhân trên địa bàn huyện Gia Bình quan tâm tiếp thu đầu tư và bước đầu đã có kết quả khả quan tạo tiền đề cho sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị.

Thu hoạch sen tại xã Quỳnh Phú

Với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 46/2016/QĐ - UBND của UBND tỉnh cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy- UBND huyện và các ngành trong khối nông nghiệp trong việc tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất chuyển đổi cơ cấu sản xuất từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Bình đã hình thành hàng trăm mô hình sản xuất với diện tích từ 1 đến vài ha. Nhiều hộ đã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap với sản phẩm của mình như: Chối, rau muống thủy canh. . .Cùng với đó, mô hình trồng hoa các loại, cây ăn quả, trồng sen  đã được nhiều hộ đầu tư và cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Các hộ sản xuất trên diện tích lớn ở Gia Bình có chung quan điểm là Quyết định 46/2016/QĐ của UBND tỉnh thực sự là nguồn động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất lớn theo chuỗi giá trị.

Xuân Thủy