Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hoá tháng 9 năm 2019

12/09/2019 16:32 Số lượt xem: 112

Ngày 12/9, Huyện uỷ Gia Bình tổ chức hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hoá tháng 9 đến lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đại diện cấp uỷ các chi đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện, các đồng chí Phó bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn, trưởng các đoàn thể cơ sở. Dự và trực tiếp truyền đạt có đồng chí Nguyễn Quang Ba, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ.

Hôi nghị thông tin công tác tư tưởng văn hóa

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 3 chuyên đề gồm: Kết quả công tác giáo dục đào tạo năm học 2018-2019, định hướng nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020; Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, một số kết quả thực hiện chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” trên địa bàn huyện. Trong đó, nhấn mạnh về hiện trạng môi trường thế giới và Việt Nam hiện nay; những nỗ lực của tỉnh, của huyện Gia Bình trong công tác bảo vệ môi trường và các giải pháp thời gian tới, như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhân dân; tập trung xử lý rác thải rắn sinh hoạt, các làng nghề ô nhiễm môi trường và chú trọng các biện pháp bảo vệ môi trường tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp….  

Trong định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ban tuyên giáo Huyện uỷ yêu cầu tuyên truyền đậm nét những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của huyện sau 20 năm tái lập; tuyên truyền chỉ thị 05 của Bộ chính trị; 50 thực hiện di chúc của Chủ tịch HCM, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Qua điểm của Đảng về bảo đảm an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thực hiện Nghị quyết TW 7 khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được thông tin một số điểm nổi bật tình hình trong nước, quốc tế trong thời gian qua.

Đăng An