Hội nông dân Giúp gần 3.500 hộ nông dân vay trên 100 tỷ đồng

27/12/2017 08:19 Số lượt xem: 383

Để giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, những năm qua các cấp Hội Nông dân huyện Gia Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Sacombank, Quỹ hỗ trợ nông dân tạo điều kiện giúp 3.473 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. 

Đặc biệt, với quỹ hỗ trợ nông dân, hàng năm, Hội còn chủ động tham mưu với UBND huyện trích ngân sách bổ sung và chỉ đạo cơ sở Hội xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện đạt hơn 5 tỷ đồng, giải ngân cho 136 hộ vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động. 

Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện còn  giải ngân được 210 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 5 hộ nông dân xã Lãng Ngâm vay phát triển sản xuất; tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm và tập huấn chuyển giao KHKT, sử dụng phân bón thuốc BVTV…cho nông dân trị giá hàng tỷ đồng. Có vốn, có kỹ thuật, nhiều nông dân mạnh dạn áp dụng KHKT vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của huyện Gia Bình năm 2017 đạt 41 triệu đồng; số hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 2,36%.

Lê Loan