Hội nông dân huyện triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

29/07/2020 15:03 Số lượt xem: 95

Ngày 28/7, Hội nông dân huyện Gia Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy, Phòng NN&PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Gia Bình.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng đầu năm, Hội nông dân huyện đã vận động hội viên nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kết quả đã có 11.126 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để thúc đẩy các phong trào phát triển, hội đã đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao KHKT cho nông dân, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 41 buổi tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho 2.874 lượt hội viên; tổ chức 10 cuộc hội thảo đầu bờ về cây con giống mới cho 437 lượt người; tăng cường mối liên kết 6 nhà giúp nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Đến nay toàn huyện có 17 CLB kinh tế trang trại với 310 hội viên tham gia, các CLB hoạt động có hiệu quả, tác động đến phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong tổ chức hội. Có 1.431 hội viên nông dân ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn; vận động quyên góp được trên 180 triệu đồng và 103 ngày công giúp đỡ 8 hộ nông dân nghèo trong sản xuất. Phát huy tốt các nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân, tính đến nay toàn huyện đang quản lý 10,782 tỷ đồng cho 155 hộ vay và tạo công ăn việc làm cho 400 lao động.

Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh cũng được thực hiện tốt, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức kết nạp được 284 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 15.268 hội viên. Tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” xây dựng gia đình nông dân văn hóa, làng văn hóa, xã văn hóa.. 6 tháng đầu năm đã có 18.219 hộ đăng ký danh hiệu gia đình nông dân văn hóa các cấp; duy trì hoạt động của 52 CLB gia đình nông dân văn hóa với 1.818 thành viên; đóng góp trên 2.000 ngày công sửa chữa, nâng cấp đường giao thong nông thôn, cầu cống, kênh mương……

Trong 6 tháng cuối năm, Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho hội viên; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; vận động, hướng dẫn hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể; tham gia tích cực trong xây dựng NTM và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong tổ chức hội hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam…..

Trao tặng quạt cho Hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này hội đã trao tặng 12 chiếc quạt điện cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đăng An