Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện triển khai công tác năm 2019

31/07/2019 16:03 Số lượt xem: 148

Sáng ngày 31/7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) huyện triển khai nhiệm vụ công tác GDQP&AN phục vụ cho Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Trung ương kiểm tra công tác GDQP&AN trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng GDQP&AN huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN các xã, thị trấn. Đồng chí Trịnh Đình Quỹ, phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh và Trung ương

Theo báo cáo của Hội đồng GDQPAN huyện, năm 2018 và 7 tháng năm 2019, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã trú trọng quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Hội đồng GDQPAN tỉnh về công tác GDQPAN. Cơ quan thường trực hội đồng GDQPAN các cấp đã chủ động theo dõi, nắm tình hình giúp hội đồng GDQPAN cụ thể hóa chủ trương, kế hoạch của trên thành kế hoạch của cấp mình; đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác GDQPAN. Cùng với đó, việc thực hiện môn học GDQPAN cho học sinh, đối tượng 4 tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng chương trình, giáo trình quy định; công tác phổ biến kiến thức GDQPAN toàn dân được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Để thực hiện tốt cho đoàn kiểm tra của Trung ương, tỉnh vào thời gian tới. Trong 2 ngày mồng 1 và 2/8, Hội đồng GDQP&AN huyện thành lập 2 đoàn đi kiểm tra về công tác GDQP&AN tại các xã- thị trấn, các trường THPT. Đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện tiếp đón đoàn của ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương, tỉnh về kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện.

Xuân thủy