Hội đồng nhân dân thị trấn Gia Bình tổ chức kỳ họp thứ XI

02/07/2020 07:41 Số lượt xem: 188

Ngày 01/7, HĐND thị trấn Gia Bình khoá 4 tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số báo cáo quan trọng khác.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Luân tặng hoa chúc mừng

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Luân, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực Đại Bái, thị trấn Gia Bình.

6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song  được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, UBND thị trấn Gia Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả đáng ghi nhận.

Trong  sản xuất nông nghiệp, đã chỉ đạo hoàn thành việc gieo trồng  198 ha cây trồng các loại. Trong đó lúa xuân đạt 190,5 ha, năng suất bình quân đạt 59,5 tạ/ ha, tăng 4,5 tạ/ ha so với cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản ổn định,  không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động  hiệu quả với  43 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.400 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động địa phương. Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt gần 20 tỷ đồng.

 Văn hoá xã hội có chuyển biến tích cực, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, mừng thọ theo Nghị quyết 191 của HĐND tỉnh đi vào nề nếp; Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế- CSSKND, lao động việc làm được đầu tư quan tâm thoả đáng; Các chính sách an sinh  hội được tăng cường; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện tốt; tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững; hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương.

6 tháng cuối năm 2020, trên cơ sở  xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Công tác quản lý chỉnh trang đô thị”. Huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý đô thị, tạo chuyển biến căn bản diện mạo đô thị, xây dựng đời sống văn hoá. Thị trấn Gia Bình phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, tăng thu từ 10% trở lên để chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; khởi công các công trình theo đầu tư công bổ sung năm 2018-2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo, người sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; tiếp tục nâng cao chất lượng văn hóa mũi nhọn và văn hóa đại trà; Hoàn thành 100% chỉ tiêu quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững ANCT - TTATXH, xây dựng chính quyền đạt TSVMTB.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, tập trung vào một số vấn đề như: chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp- nông dân, ô nhiễm môi trường, tình hình ANTT trên địa bàn và nhất trí thông qua các Nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND thị trấn khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức danh chủ tịch, phó Chủ tịch UBND thị trấn và kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND thị trấn theo đúng thẩm quyền./.

Lê Loan