Hội phụ nữ huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết 147/NQ-HĐND/2018 của HĐND tỉnh

02/12/2019 16:32 Số lượt xem: 233

Ngày 29/11, Hội phụ nữ huyện Gia Bình phối hợp với Phòng khoa học – kỹ thuật Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Nghị quyết 147/NQ-HĐND, ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cho trên 130 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh của 6 xã gồm:  Cao Đức, Bình Dương, Vạn Ninh, Thái Bảo, Nhân Thắng , Đại Lai.

Hội nghị tập huấn về phát triển nông nghiệp

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu phổ biến các quy định về đối tượng được hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ,  mức hỗ trợ đối với các loại cây trồng; hồ sơ thanh toán đối với sản xuất giống lúa nguyên chủng và cây trồng khác, sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung như: hỗ trợ từ 50%-70% giá giống đối với giống lúa siêu nguyên chủng và cây trồng khác; hỗ trợ trồng rau màu 3 triệu đồng/ha/vụ; cây dược liệu hỗ trợ một lần 10 triệu/ha, cây ăn quả hỗ trợ một lần 20 triệu/ha. Đối với chăn nuôi, thực hiện hỗ trợ một lần 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đ/công trình/hộ. Hỗ trợ: 100% kinh phí mua vắc xin, vật tư, hóa chất để phòng các bệnh: lở mồm long móng, bệnh tai xanh; dịch tả; bệnh dại, cúm gia cầm …Hỗ trợ sản xuất an toàn thực phẩm với mức hỗ trợ: 100% kinh phí lần đầu cho cơ sở sản xuất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc VietGAP, sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ, tổng mức hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/giấy chứng nhận….Hỗ trợ xây dựng các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chương trình OCOP mức hỗ trợ 50% chi phí đầu tư, tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Hỗ trợ 50% chi phí mua vật tư, và không quá 200 triệu đồng/tổ chức, cá nhân với xây dựng nhà lưới; không quá 2 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân đối với xây dựng nhà màng, nhà kính và các thiết bị tự động hóa.

Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nắm bắt rõ hơn những quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, chủ động tiếp cận để được thụ hưởng các chính sách này và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích./.

Đăng An