Hội phụ nữ xã Thái Bảo hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế

11/12/2019 16:42 Số lượt xem: 79

Thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước,  ngay từ đầu năm 2019, Hội phụ nữ xã Thái Bảo đã tổ chức rà soát, lập danh sách 40 hộ phụ nữ nghèo và lên kế hoạch phân công giúp đỡ với phương châm ”thiếu gì giúp đấy” để các hộ có khả năng thoát nghèo. 

Mô hình sản xuất dược liệu của người dân

Theo đó, Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ bằng nhiều mô hình tiết kiệm thiết thực. Đến nay đã xây dựng và duy trì được 14 tổ tiết kiệm thuộc 4 chi hội với 1.069 cán bộ, hội viên tham gia gửi tiết kiệm số tiền là: 627,3 triệu đồng, số tiền này Hội đã giúp đỡ cho 63 hội viên khó khăn vay để phát triển sản xuất.  Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân hơn 13 tỷ đồng cho 414 hộ vay, tăng dư nợ so với năm 2018 là 1,2 tỷ đồng. Thực hiện đề án 939, Hội đã giúp làm 05 hồ sơ cho Hội viên Phụ nữ tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp trong đó 01 hồ sơ của chị Nguyễn Thị Hoa-  chi hội phụ nữ thôn Vạn Ty đã được tiếp cận vốn là 01 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội phụ nữ xã còn phối hợp tổ chức được 06 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các cây hoa màu có 735 lượt hội viên dự, cung ứng phân bón NPK Bắc Giang  trả chậm 02 vụ được 8 tấn.

Nhờ những giải pháp giúp đỡ thiết thực đó, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hội viên nghèo của Hội phụ nữ xã Thái Bảo chỉ còn dưới 01%./.

Lê Hà