Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018)

12/10/2018 14:38 Số lượt xem: 377

Được thành lập vào ngày 14/10/1930. 88 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã liên tục phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân tham gia các cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức kinh tế - xã hội, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực, gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động đạt hiệu quả, thiết thực. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều nông dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, làm đường giao thông, tự nguyện góp công, góp của làm việc thiện, sáng tạo ra những máy móc, công cụ phục vụ sản xuất... Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, nông dân đã đi vào chiều sâu, có sức làn tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ban chấp hành Hội nông dân huyện Gia Bình

Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã qua 6 kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước. Đến nay, Hội có hệ thống 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với số hội viên trên 10 triệu người.

Cùng với 88 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; Hội nông dân huyện Gia Bình đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đến nay tổ chức hội có 14.582 hội viên, sinh hoạt tại 14 tổ chức hội cơ sở, có 1.771 hội viên là đảng viên, chiếm tỷ lệ 12%, đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động và phong trào của Hội. Các cơ sở Hội đã thành lập được 52 Câu lạc bộ gồm Câu lạc bộ vệ sinh môi trường, Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội…lồng ghép trong sinh hoạt Hội, qua đó đã tập hợp, thu hút được đông đảo hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Đến nay, 100% các chi Hội đều có quỹ để hoạt động với tổng số tiền là 1.969 triệu đồng, bình quân đạt 135.000đ/hội viên, (tăng 35.000 đ/hội viên so với năm 2012). Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển mạnh. Trong 5 năm qua đã có 58.669 lượt gia đình hội viên đăng ký danh hiệu hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và đã có 49.511 lượt hộ đạt danh hiệu (bằng 84,4% so với số hộ đăng ký). Trong đó số hộ đạt danh hiệu hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương là 251 lượt hộ, cấp tỉnh là 375 lượt hộ, cấp huyện là 4.525 lượt hộ và cơ sở là 44.360 lượt hộ. Nhiều hộ có thu nhập bình quân hàng năm từ vài trăm triệu đồng trở lên các mô hình kinh tế, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng lên hàng năm, thu hút được nhiều lao động nông thôn, giúp đỡ được nhiều hộ thoát nghèo ở địa phương.

Phát huy truyền thống vẻ vang của HND Việt nam; trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân huyện Gia Bình đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 11 lượt bằng khen cho các tập thể và cá nhân, 71 kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 28 lượt tập thể, cá nhân. Huyện ủy, UBND huyện và Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 58 lượt tập thể và 95 lượt cá nhân. Ngoài ra Hội Nông dân huyện còn được các ngành như Ngân hàng CSXH, Bảo hiểm xã Hội tặng nhiều băng khen, giấy khen… 5 năm liên tục Hội Nông dân huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cơ sở Hội đạt danh hiệu vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém luôn là tốp đầu của tỉnh.

Tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang trong suốt 88 năm phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giai cấp nông dân và Hội Nông dân huyện Gia Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đào tạo người nông dân có phẩm chất chính trị và trình độ sản xuất cao, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xứng đáng với niền tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện./.

 

Đăng An