Huyện Gia Bình được nhận Cờ thi đua về thành tích xây dựng Nông thôn mới

11/09/2019 14:40 Số lượt xem: 296

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, huyện Gia Bình có 2 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

đ/c: Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới

Là địa phương thuần nông, xuất phát điểm thấp khi xây dựng nông thôn mới, nhưng với quyết tâm cao, cách làm sáng tạo, cùng với sự thống nhất đồng lòng của cả hệ thống chính trị, huyện Gia Bình đã đạt được kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn, sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Đến cuối năm 2018, huyện Gia Bình đã có 13/13 xã đạt chuẩn Quốc gia xây dựng nông thôn mới và huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 5 năm 2019.

Với những kết quả đã đạt được cán bộ và nhân dân huyện Gia Bình đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, ngoài ra cán bộ và nhân dân xã Thái Bảo cũng được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Các tập thể và cá nhân khác được khen thưởng gồm có; cán bộ và nhân dân xã Giang Sơn, đồng chí Lê Tuấn Hồng, nguyên Chủ tịch UBND huyện được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm có xã Vạn Ninh, xã Xuân Lai, xã Đông Cứu, xã Quỳnh Phú và Phòng NN và PTNT huyện, ngoài ra còn 3 cá nhân được nhận Bằng Khen của UBND tỉnh.

Nguyễn Văn Khôi