Kỳ họp thứ 5 khoá 4 HĐND thị trấn Gia Bình

11/01/2018 08:07 Số lượt xem: 424

Ngày 10/1 HĐND thị trấn Gia Bình khoá 4 tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn trên các lĩnh vực Kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2017, đề ra phương hướng mục tiêu năm 2018. Dự kỳ họp có các ông bà đại biểu HĐND huyện ứng cử tại thị trấn Gia Bình; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể ; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận làng; giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp các thôn trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 5 khoá 4 HĐND thị trấn Gia Bình

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe  lãnh đạo UBND thị trấn Gia Bình thông báo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị trấn về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu rõ, năm 2017, thị trấn Gia Bình tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Về kinh tế, trong nông nghiệp, đã chỉ đạo hoàn thành việc gieo trồng 458 ha cây trồng các loại. Trong đó lúa đạt 426 ha, năng suất bình quân đạt 59,5 tạ/ ha; duy trì ổn định về số lượng gia súc, gia cầm với đàn gia súc  3.977 con; đàn gia cầm 25.600 con. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển với 1.109 cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ  giải quyết việc làm cho gần 2.650 lao động.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, thực hiện tốt công tác y tế CSSKND; các chính sách về an sinh xã hội được đảm bảo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu; thực hiện tốt nếp  sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, mừng thọ.  Năm 2017, thị trấn có 2.348/2.465 hộ đăng ký đạt gia đình văn hoá, 5/5 thôn đạt Làng văn hoá; Hoàn thành công tác tuyển quân, công tác huấn luyện dân quân mới và dân quân tại chỗ. Tình hình ANCT- TTATXH ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng  tâm năm 2018 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn là công tác quản lý chỉnh trang đô thị; huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý đô thị, xây dựng đời sống văn hóa, với các mục tiêu phấn đấu cơ bản: hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm; cải tạo nâng cấp trụ sở UBND thị trấn, xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Ninh; Tiếp tục thực hiện tốt CVĐ "Toàn dân xây đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", có từ 96% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa; 5/5 thôn đạt làng văn hoá;Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, quốc phòng địa phương, hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2018.

Kỳ  họp cũng thông qua các báo cáo: quyết toán thu chi ngân sách năm 2017, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Gia Bình thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri và báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.

Tại kỳ họp, có nhiều ý kiến kiến nghị  của cử tri về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, việc cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng trên địa bàn.... đều được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị trấn và các ngành có liên quan tiếp thu giải trình đúng thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 5 HĐND thị trấn Gia Bình khoá IV đã thành công tốt đẹp với nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH - QPAN; Nghị quyết thu, chi ngân sách nhà nước thị trấn Gia Bình; Nghị quyết các chương trình kỳ họp và kinh phí hoạt động HĐND thị trấn Gia Bình trong năm 2018./.                                                       

Lê Loan