Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tập huấn Điều lệ công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

27/10/2020 15:17 Số lượt xem: 114

Sáng ngày 27/10, Liên đoàn Lao động huyện Gia Bình tổ chức hội nghị tập huấn điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn điều lệ Công đoàn

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh truyền đạt những điểm mới, những điểm lưu ý của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Trọng tâm là quy định về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; quy định về cán bộ, bổ sung ban chấp hành công đoàn và các chức danh của ban chấp hành; khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát…  Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung gồm 11 Chương với 35 Điều, tăng 01 Chương, giảm 10 Điều so với Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Trong đó, có nội dung cần tổ chức Công đoàn cơ sở quan tâm là khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thống nhất Đại hội Công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được truyền đạt các nội dung trong thực hiện quy chế dân chủ như :Vai trò giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn; Hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định hiện hành…..

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công đoàn ở cơ quan, đơn vị mình đang công tác./.   

Đăng An