Những chuyển biến trong phát triển kinh tế, xã hội sau 20 năm tái lập huyện

11/09/2019 14:37 Số lượt xem: 120

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng; tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên sự chuyển biến tích cực, toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,5% và giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, trong đó: nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 5,7%, công nghiệp - XDCB tăng bình quân 20%, dịch vụ tăng bình quân 18%. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển mạnh sang lĩnh vực công nghiệp, XDCB, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp: Năm 2018 tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 18,2%, giảm 72,6% so năm 1999 (giá hiện hành); tỷ trọng ngành công nghiệp - XDCB chiếm 63,7%, tăng 54,5% so năm 1999. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - XDCB gấp 237,1 lần so năm 1999. GRDP năm 2018 (theo giá hiện hành) đạt 8.928.125 triệu đồng, gấp 34 lần so năm 1999. GRDP bình quân đầu người năm 2018 (giá hiện hành) đạt 46,0 triệu đồng, tăng 42,82 triệu đồng/người so năm 1999 (tăng hơn 14,5 lần). Giá trị sản xuất trồng trọt trên 1 ha canh tác đạt 138 triệu/năm, (tăng 2,9 lần so với năm 1999); giá trị nuôi trồng thuỷ sản trên 1 ha đạt 279 triệu đồng/năm (tăng 256 triệu đồng so với năm 1999). Năng suất lúa hàng năm đều nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh (năng suất lúa từ 45 tạ/ha năm 1999, lên 63,3 tạ/ha năm 2018), cây vụ đông luôn duy trì ở mức khá, đảm bảo hệ số sử dụng đất bình quân toàn huyện đạt 2,2 lần trở lên. Tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng để phát huy hiệu quả diện tích đất bãi ven đê với hệ số sử dụng đất trên 3 lần/năm với các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác. Duy trì và phát huy hiệu quả 1.000 ha nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với chăn nuôi để phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp VAC đem lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất cá bình quân đạt trên 6 tấn/ha. Các làng nghề thủ công truyền thống được duy trì và phát triển, một số nghề mới được hình thành và mở rộng sản xuất, số cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN không ngừng tăng. Các nhà máy may Nhân Thắng, Đông Bình, Cụm công nghiệp làng nghề Đại Bái cùng với một số doanh nghiệp đã được đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Cùng với đó, có hàng chục nghìn lao động địa phương tham gia hoạt động tại các Công ty, Doanh nghiệp FDI trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập ổn định từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng, góp phần tích cực cải thiện đời sống người dân. Hoạt động dịch vụ được mở rộng, đảm bảo lưu thông hàng hoá cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Duy trì và mở rộng, nâng cấp 2 chợ đầu mối và 7 chợ trung tâm xã, hàng trăm cửa hàng tự chọn ở từng thôn, xóm đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Toàn huyện có trên 5.000 cơ sở kinh doanh với gần 1 vạn lao động, mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu năm 2018 đạt 2.010  tỷ đồng, tăng 21,5 lần so với năm 1999. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 20,2%/năm, số thu năm 2018 gấp 165,9 lần so năm 1999. Công tác quản lý thu, chi chặt chẽ, đúng luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn theo hướng tập trung, chất lượng, hiệu quả: Thời kỳ đầu mới tái lập, hệ thống giao thông của huyện có quy mô, kết cấu lạc hậu, nhỏ bé và chia cắt, đường giao thông nông thôn chủ yếu là cấp phối và đường đất. Từ chương trình phát triển giao thông với điểm nhấn là đẩy mạnh giao thông nông thôn và xây dựng công trình trọng điểm: Các tuyến tỉnh lộ 280, 282, 284, 285 đã được tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và được nhựa hóa; các tuyến huyện lộ, đường liên xã, thôn đã được trải nhựa và bê tông hoá với tổng chiều dài trên 450km. Đặc biệt được sự quan tâm của tỉnh, năm 2014 đã khánh thành cầu Bình Than nối TL282 (nay là QL.17) với Quốc lộ 18 đã mở ra một cơ hội phát triển mới của huyện trong những năm tiếp theo.  Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, huyện đã tập trung cao cho việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, nhiều công trình thủy lợi đầu mối quan trọng được xây dựng và nâng cấp như.Đến nay, toàn huyện đã có 85 trạm bơm cục bộ do HTX quản lý, 12 trạm bơm đầu mối do Xí nghiệp thuỷ nông quản lý đều được nâng cấp và xây mới, cứng hoá được gần 100km kênh mương các cấp.

Khu trung tâm đô thị xã Nhân Thắng ngày càng được xây dựng khang trang

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được quan tâm chỉ đạo và thực hiện ngày từ khi mới tái lập huyện, đến nay huyện có 02 đô thị là đô thị Gia Bình và đô thị Nhân Thắng là đô thị loại V. Đã hoàn thành công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch trung tâm xã, quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp đến năm 2020. Thực hiện chủ trương của tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đã vào cuộc tích cực, nên đến tháng 6/2018 có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2018 huyện đã hoàn thành quyết tâm chính trị xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng công nhận tháng 5/2019, về đích sớm hơn 3 năm so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Công tác quy hoạch sử dụng đất đai được ứng dụng số hóa; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, huyện luôn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tốt các chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống do tỉnh và các các cấp phát động, đặc biệt là hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Chương trình nước sạch nông thôn được quan tâm đầu tư, đến nay toàn huyện có .... nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%, trong đó hơn 90% số hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn, là huyện có tỷ hệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch cao nhất tỉnh.

Đi đôi với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao liên tục phát triển, góp phần cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân. Đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 36a - CT/TU của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ.... Thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn, huy động nguồn lực xã hội hoá nhằm trùng tu, tôn tạo, tu bổ nâng cấp nhiều di tích lịch sử - văn hóa quan trọng như: khu du lịch sinh thái Thiên Thai, Đền thờ Trạng Nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh, khu di tích lịch sử Lệ Chi Viên, đền thờ Tướng quân Cao Lỗ Vương, Bãi Nguyệt Bàn,Đền Tam Phủ… với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn huyện có 68 di tích; trong đó 10 di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia, 58 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ ngày càng phong phú, đa dạng. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng có bước phát triển mới, với trên 30% số dân thường xuyên tham gia luyện tập TDTT. Các xã, thị trấn, các thôn, các cơ quan, trường học đã có sân thể thao và câu lạc bộ thể thao được thành lập, phong trào tập luyện thể dục thể thao của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiếp tục phát triển về bề rộng và chiều sâu. Đến nay, toàn huyện có 15 trường Mầm non, 14 trường Tiểu học, 15 trường THCS, 3 trường THPT, 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 14 trung tâm học tập cộng đồng ở 14 xã, thị trấn, đáp ứng nhu cầu học tập văn hoá, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện đại trà và mũi nhọn ở các bậc học được nâng cao, 5 năm trở lại đây điểm thi đầu vào bậc THPT luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Tỷ lệ học sinh giỏi ở bậc học phổ thông và thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tăng dần (bình quân hàng năm có trên 40% số em dự thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng), có nhiều em đỗ Đại học đạt vị trí thủ khoa của tỉnh và nằm trong nhóm điểm cao của cả nước. Khi mới tái lập huyện chỉ có 01 trường đạt chuẩn Quốc gia, nhưng đến tháng 6/2018 có 100% các trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 100% trường tiểu học đạt chuẩn mức II sớm nhất tỉnh.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ: Đã thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh nên trong thời gian qua không có dịch bùng phát lớn xảy ra trên địa bàn huyện. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; đội ngũ y, bác sỹ được nâng cao về trình độ chuyên môn, đến cuối năm 2018 tỷ lệ bác sĩ/vạn dân tăng 2,56 lần so năm 1999. Đến hết năm 2017 đã có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia y tế xã giai đoạn 2, cùng với Bệnh viện Đa khoa huyện đạt hạng II (nay là Trung tâm Y tế huyện) được nâng cấp và đầu tư nhiều trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm: Hàng năm đã đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động, xuất khẩu được trên 100 lao động đi thị trường các nước. Chỉ đạo có kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, đã xoá hộ nghèo chính sách, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 16,49% năm 2001 xuống còn 4,8% năm 2013 (theo tiêu chí cũ) và còn 1,95% cuối năm 2018 (theo tiêu chí nghèo đa chiều), về đích trước 3 năm so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, động viên, tuyển quân đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai sâu rộng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động liên tục với nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân làm tốt vai trò tham mưu, góp phần chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm ưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh năng chặn, xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự, các loại tội phạm về hình sự, ma túy, tín dụng đen, hoạt động băng, ổ nhóm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... do vậy tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, góp phần quan trọng và tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, 20 năm qua, công tác Đảng luôn được coi trọng và tăng cường. Huyện ủy đã chỉ đạo việc học tập lý luận chính trị; triển khai quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết của Tỉnh ủy, của Huyện ủy theo hướng đổi mới, thiết thực

Việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW đạt kết quả cao. Thông qua Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên đã chú trọng hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân, các mối quan hệ với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội được quan tâm, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Tạo chuyển biến trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCS Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng TSVM và TSVMTB, tỷ lệ TCCS Đảng TSVM bình quân hàng năm đạt trên 80%, không còn tổ chức Đảng yếu kém. Trong 20 năm qua đã kết nạp được 1.880 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.770 đồng chí.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, hình thức tập hợp vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực. Công tác phát triển thành viên, hội viên, đoàn viên được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng, tặng thưởng các danh hiệu khen thưởng của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh...

Đặc biệt nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Bình vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho những nỗ lực vươn lên của huyện.

Xuân Thủy