Nông thôn mới trên quê hương Song Giang Anh hùng

11/02/2019 14:54 Số lượt xem: 149

Đón mừng xuân mới trong không khí vui tươi, phấn khởi với biết bao niềm tin và hy vọng, cầu mong cho một năm mới nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới. Cán bộ và nhân dân xã Song Giang bước vào mùa xuân mới với sức sống mới đang dâng trào trong từng ngõ xóm, làng quê. Đó chính là sức sống của nông thôn mới như tiếp thêm sinh khí, tạo động lực để cán bộ và nhân dân trong xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng vùng quê giàu mạnh, văn minh.

Ngược dòng lịch sử, Song Giang là mục tiêu quan trọng của thực dân Pháp trong việc chốt chặn, khống chế các xã phía Nam huyện Gia Bình nhằm không chế và cắt đứt sự liên lạc, chi viện của các huyện phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh. Năm 1946, chi bộ ghép đầu tiên ở Song Giang được thành lập. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, nhân dân Song Giang đã cử những người con ưu tú tham gia dân quân du kích. Chỉ trong 1 tuần lễ, nhân dân đã góp gần 5.000 cây tre, phối hợp với lực lượng của các xã bạn đóng kè trên sông Đuống để ngăn cản hoạt động của ca nô, tàu xuồng địch. Từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6/1947, thực dân Pháp huy động khoảng 3.500 quân tấn công đánh chiếm các huyện Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình, chiếm đóng và tra tấn những người tham gia cách mạng. Tiếp đó là những cuộc càn quét, giết người cướp của, hãm hiếp phụ nữ. Hành động dã man của kẻ thù nhằm đàn áp phong trào cách mạng nhưng nhân dân và lực lượng dân quân du kích Song Giang không hề nao núng, vẫn đoàn kết đấu tranh. Suốt những năm dài kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang của xã đã kiên trì bám đất, bám dân, khi độc lập tác chiến, lúc phối hợp, hiệp đồng cùng các đơn vị bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực, dân quân du kích của các xã bạn, tổ chức những trận địa phục kích, phá tề, phát triển chiến tranh du kích...Nhiều cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng dân quân du kích xã đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Nhiều gia đình ở Song Giang đã nuôi giấu, bảo vệ an toàn cho cán bộ, bộ đội, du kích trong những năm kháng chiến. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, xã có 29 liệt sỹ, 4 thương binh, 10 gia đình được công nhận là gia đình có công với cách mạng; xã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại…Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Song Giang luôn giữ vững tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.   Với những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 5/2015 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Giang vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp do Đảng, nhà nước trao tặng. Đó là vinh dự, là niềm tự hào của cán bộ và nhân dân xã Song Giang.

Xuân mới trên quê hương Song Giang anh hùng

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng, phát huy nội lực của địa phương, trong đó chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết ủng hộ của nhân dân để thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Từ đường trục xã, đến trục đường các thôn xóm đều được bê tông hóa khang trang, rộng rãi... các công trình công cộng phục vụ sinh hoạt của nhân dân đều được xây dựng mới khang trang to đẹp, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân… Về với Song Giang trong những ngày này chúng tôi cảm nhận rõ nét sự “thay da, đổi thịt” của vùng quê nghèo khi xưa. 

Nhìn lại chặng đường gần 8 năm xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Đảng ủy - HĐND - UBND, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và toàn xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Song Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được kết quả trên trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền từ xã đến các thôn xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tính đến hết năm 2017 xã đạt 17/19 tiêu trí, còn 2 tiêu trí chưa đạt là tiêu trí giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Đây cũng là 2 tiêu chí khó liên quan đến đầu tư xây dựng nhiều công trình cần vốn đầu tư lớn…..

Để thực hiện về đích NTM trong năm 2018, bên cạnh giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, xã Song Giang tiến hành khởi công 9 công trình xây dựng như: đường giao thông thôn Chi Nhị, Lập Ái, đường liên thôn Từ Ái – Lập Ái; xây dựng 2 nhà văn hóa thôn Chi Nhị, Ích Phú và nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Lập Ái và Từ Ái; cụm trường Mầm Non thôn Chi Nhị; cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND. Với tổng vốn khoảng 61,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 56,8 tỷ đồng, nguồn đối ứng của địa phương 14 tỷ đồng.

Hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa, xã hội của xã phát triển. Cơ cấu kinh tế nông thôn đã có sự chuyển dịch tích cực. Ngoài tập trung chuyển dịch cơ cấu cấy trồng, thời vụ, đưa cơ giới hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng nông sản, xã đã đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao mức thu nhập cho lao động nông thôn. Đến nay, kinh tế trang trại và sản xuất công nghiệp- TTCN, kinh doanh đã chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của địa phương, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế trên 10%/ năm. Tổng thu nhập trên địa bàn năm 2018 đạt 299,8 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu kinh tế trang trại chiếm 30%, TTCN chiếm 17%, thương mại dịch vụ 28%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn 25 % đã giảm 5% so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người   năm 2018 đạt 42 triệu đồng/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2017.  Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện, với 4/4 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 94% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, bản sắc văn hóa quê hương, tình làng nghĩa xóm và các hoạt động từ thiện, nhân đạo tiếp tục được giữ gìn, khơi dậy và phát huy, góp phần giữ vững an ninh trật tự nông thôn. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn, góp phần lãnh đạo,chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Có thể nói những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2015 – 2020 của xã đã đề ra. Từ những kết quả  đạt được trong xây dựng nông thôn mới, năm 2019 Song Giang   tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính trị đột phá đó là: Tiếp tục tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu trí nông thôn mới; Tổ chức thực hiện tố công tác quân sự địa phương và công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp. Phấn đấu tổng thu nhập trên địa bàn đạt 302,4 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm.

Vui đón xuân mới, cán bộ và nhân dân xã Song Giang tự hào rằng, những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới là tiền đề, là động lực vững chắc để xã bước vào năm 2019 với những thành tựu mới, quyết tâm mới, đưa xã Song Giang ngày càng phát triển./.

Đăng An