Quỳnh Phú khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa xuân

12/02/2019 08:35 Số lượt xem: 128

Trong những ngày sau tết nguyên đán Kỷ Hợi này, cùng với nông dân trong huyện nông dân các thôn trên địa bàn xã Quỳnh Phú khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa xuân với khí thế khẩn trương nhất.

 

Vụ xuân 2019, xã Quỳnh phú gieo cấy 386 ha chủ yếu bằng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao. Để đảm bảo gieo cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất, trước tết nguyên đán 6 HTX nông nghiệp trên địa bàn xã đã tập trung đưa nước vào đồng tạo thuận lợi cho nông dân cày, bừa ngả. Đến nay, 100% diện tích đã được làm đất chuẩn bị cho gieo cấy. Cùng thời gian này, các HTX có diện tích chân vàn cao như: Phú Dư, Đỗ Xá, Quỳnh Bội nông dân đã áp dụng phương pháp gieo vãi với diện tích 82 ha. Đối với diện tích cấy bằng mạ dược, nông dân tập trung bón thúc mạ sẵn sàng đưa mạ ra ruộng cấy từ ngày 16/2. Do vụ này phần lớn diện tích không được ải, Hội đồng quản trị các HTX khuyến cáo nông dân làm đất kỹ kết hợp với rắc vôi bội và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho toàn bộ diện tích mạ trước khi cấy đồng thời thực hiện bón lót đầy đủ, giữ đủ nước trên các chân ruộng và bón thúc sớm tạo điều kiện cho lúa bén rễ hồi xanh, sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh.

Xuân Thủy