Song Giang đạt thêm 2 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới

27/12/2017 08:16 Số lượt xem: 339

Với mục tiêu đến hết năm 2018 xã đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, bằng sự lỗ lực cố gắng của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, đến nay xã Song Giang đã đạt thêm 2 tiêu chí đó là thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng tổng số tiêu chí đạt 17/19 tiêu chí trong mục tiêu xây dựng NTM, còn 2 tiêu chí về đường giao thông và cơ sở văn hóa xã sẽ phấn đất đạt được vào năm 2018.

Để đạt được kết quả đó trong năm 2017 xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp để trở thành điểm tựa giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay tại quê hương. Theo đồng chí Nguyễn Bá Thái Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Với đặc thù là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng trong năm 2017 xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình nuôi trồng cây, con đặc sản, gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa. Qua đó, đã giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm”.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong những năm qua xã Song Giang đã tạo điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng việc tổ chức tập huấn, dạy nghề, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, đồng thời giao chỉ tiêu cho các ngành đoàn thể trực tiếp giúp đỡ các hội viên, đoàn viên trong tổ chức mình thoát nghèo bền vững bằng sự giúp đỡ ngày công, giống, vốn, chuyển giao KHKT. Theo thống kê hiện trên địa bàn xã Song Giang có hơn 200 hộ gia đình mở may gia công, gần 100 gia đình mở nghề thợ mộc và gia công đồ gỗ mỹ nghệ, hơn 100 lồng cá nuôi trên sông đuống …. Bên cạnh đó tổ chức rà soát, triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hội nghèo. Những hoạt động thiết thực, những phong trào mà các hội đoàn thêt phát động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay còn dưới 2%.

Tuy nhiên để đạt được 2 tiêu chí là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân trong toàn xã. Hiện nay toàn xã còn 18km đường trục các thôn chưa được bê tông hóa, 18,5km đường trục chính nội đồng chưa được cứng hóa, 2 thôn chưa có nhà văn hóa là Chi Nhị và Ích Phú…..Với nỗ lực phấn đấu đến hết năm 2018, Song Giang đạt 19/19 tiêu chí trong XDNTM,  Song Giang đang tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên với huy động nguồn lực tại địa phương, lồng ghép huy động nhiều nguồn vốn, chương trình để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch. Trong đó về giao thông huy động mọi nguồn vốn bê tông hóa 8,1 km đường trục các thôn và xây dựng 2 nhà văn hóa thôn chi Nhị và Ích Phú. Ngoài ra còn vận động nhân dân đổi mới phát triển sản xuất theo hướng đẩy mạnh ứng dụng KHKT, xây dựng mô hình sản xuất, hình thức sản xuất mới để  tập trung phát triển sản xuất hàng hóa,  gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhất là các mô hình chăn nuôi và ngành may gia công./.

Đăng An