Tăng cường phòng chống dịch bệnh CoVid tại các Di tích lịch sử, điểm du lịch, nơi thờ tự

23/02/2021 14:43 Số lượt xem: 58

Trước tình hình dịch bệnh CoVid diễn biến ngày càng phức tạp, thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành hai văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền và tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội và dịch vụ văn hóa để phòng chống CoVid. Qua đó UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bảng thông báo phòng chống dịch bệnh Covid tại Đền Cao Lỗ Vương xã Cao Đức

Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát tại một số Di tích lịch sử, điểm du lịch, nơi thờ tự trên địa bàn vẫn chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên, triệt để công tác phòng chống CoVid theo quy định. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đúng quy định theo chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục gửi văn bản số số 23, ngày 19/2/2021, đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng tuyên truyền công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống nhằm thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh không để lây lan ra cộng đồng; không chủ quan, lơi lỏng, thiếu kiểm soát; chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình để đề ra giải pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả ở địa phương. Tiếp tục chỉ đạo tạm dừng hoạt động, không trưng biển quảng cáo các dịch vụ karaoke, quán bar; các hoạt động như lễ hội; biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao, du xuân, mừng thọ, đám cưới, hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông người; các nghi lễ tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

Đặc biệt tại các Di tích lịch sử, điểm du lịch, nơi thờ tự phải trưng biển (kích cỡ to, rõ ràng) thông báo quy định về phòng chống CoVid, trong đó nêu rõ yêu cầu thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K: “Đeo khẩu trang- Khử khuẩn- Giữ khoảng cách - Không tụ tập- Khai báo y tế” và trang bị kèm theo nước sát khuẩn, khẩu trang tại chỗ. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa tại chỗ và nhắc nhở, hướng dẫn trực tiếp cho người dân và những người có trách nhiệm đến hành lễ nâng cao nhận thức và tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định trong phòng, chống dịch CoVid. Nếu địa phương, cơ sở nào lơi lỏng, thiếu kiểm tra, đôn đốc, để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật.

Gia Toản