Tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững

20/01/2021 16:17 Số lượt xem: 158

Năm 2020,  trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự bùng phát dịch bệnh Covid-19. Sự bùng phát của dịch bệnh covi-19 đã khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội bị ảnh hưởng, nhiều lao động bị thiếu việc làm, giảm thu nhập. Song với sự quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân nên kinh tế - xã hội của huyện Gia Bình  đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Ngay từ đầu năm, thực hiện quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy Bắc Ninh là quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhan dân, trước những diễn biến phức tạp nghiêm trọng của đại dịch, UBND huyện gia Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện “ mực tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “ chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Gia Bình đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống covid- 19 phù hợp thực tiễn và đạt kết quả cao. Hàng loạt các  chính sách của trung ương, của tỉnh được triển khai rộng rãi trên địa bàn như hỗ trợ người dân mất hoặc thiếu việc làm, thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế và các khoản thu ngân sách…để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh... Với nhiều giải phát sát thực đồng bộ nên mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Gia Bình vẫn thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt khá. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.010 tỷ đồng  bằng 103,3% so với năm 2019; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, tăng tỷ trọng nông, lâm, thủy sản và dịch vụ; Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/ năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 281 tỷ đồng = 197,2% dự toán giao. Bước đầu đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 08- NQ/HU ngày 21/5/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2020- 2025, Nghị quyết số 01- NQ/HU ngày 8/9/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII về việc triển khai phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Cùng với dấu ấn về thành qủa phát triển kinh tế, sự nghiệp văn hóa xã hội được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được đẩy mạnh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn huyện có 13/13 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới ; 01/01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 71/74 thôn đạt làng văn hóa ; 95/107 cơ quan đạt công sở văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh theo tinh thần nghị quyết 20-191 của HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đến hết tháng 11/2020 có 167/476 đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng, đạt 34,74 %, tăng 2,8 % so cùng kỳ. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được phát huy. Giải quyết việc làm mới cho trên 1.000 lao động; 100 % xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chính sách người có công và đảm bảo an sinh xã hội: Tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng, đến nay có 176/176 nhà của người có công hoàn thành, đang rà soát, đề nghị xây mới thêm 168 hộ; 15/56 nhà của người nghèo đã hoàn thành, 41/56 nhà của người nghèo đang triển khai. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100 %, trong đó có 90,2 % số hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ bao phủ BHYT 92 %, tăng 5 % so với năm 2019 ; 100 % Trạm Y tế cấp xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 ; Tốc độ tăng dân số tự nhiên 10,9 % o. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43 % giảm 0,19 % so với năm 2019 , tỷ lệ hộ cận nghèo 2,08 % giảm 0,25 % so với năm 2019.

Nhìn lại một năm nhiều “ sóng gió khác biệt” mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch covid-19 nhưng Gia Bình đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH với nhiều kết quả đáng khích lệ. Với những kết quả đã đạt được, Gia Bình sẵn sàng, tự tin để bước vào chặng đường mới.

 Khép lại năm 2020 cùng với cả nước, Gia Bình đón chào năm 2021 với nhiều năng lượng và khát vọng mới. Đó là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện chủ đề của năm: “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường; Tập trung triển khai khu, cụm công nghiệp trên địa bàn , góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững”, UBND huyện Gia Bình đã đề ra nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, lựa chọn các vẫn đề trọng tâm, từng bước tạo động lực mới cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025: Cụ thể: Tập trung chỉ đạo, thu hút các nguồn lực đầu tư, liên doanh, liên kết, các hình thức hợp tác trong nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất công nghệ cao tiêu biểu trên địa bàn huyện, tạo bước đột phá mới. UBND huyện chỉ đạo rà soát, xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Đại Lai trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

 Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý đất đai; tổ chức rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích tại các xã, thị trấn; làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn huyện.

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng nhất là dịp đầu xuân 2021; tiếp tục đổi mới giáo dục toàn diện; chú trọng đào tạo mũi nhọn. Hoàn thành và đưa trường THCS Lê Văn Thịnh vào sử dụng. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Tăng cường công tác y tế và y tế dự phòng nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2021. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 08 - NQ / HU ngày 21/5/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết số 01 - NQ / HU ngày 08/9/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII về việc triển khai phân loại , xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, quy định cấp uỷ viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ cơ sở , sau mỗi đợt đi sinh hoạt ở cơ sở các cấp ủy viên huyện phải báo cáo kết quả dự sinh hoạt về Ban Tổ chức Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy. Người đứng đầu cấp ủy tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân; quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tuy nhiên Gia Bình cũng sẽ gặp không ít khó khăn thách thức như: Quy mô kinh tế, năng suất lao động của huyện còn thấp, biến đổi khí hậu với những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết, dịch bệnh…ảnh hưởng đến thu ngân sách và đầu tư cho sự phát triển, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm còn bất cập… chính vì vậy, cả hệ thống chính trị cần nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá, nhằm chuyển hóa những thách thức thành cơ hội những rào cản thành động lực để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Gia Bình phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra./.

Lê Loan