Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” năm 2019

14/01/2020 15:41 Số lượt xem: 94

Chiều ngày 13/01, UBND huyện Gia Bình tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” năm 2019, ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh; các đồng chí : Nguyễn Quang Tôn, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, cùng các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2020

Năm 2019, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì và đi vào chiều sâu. Kết quả xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới đều vượt chỉ tiêu đề ra. Việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ trên địa bàn huyện tiếp tục đi vào chiều sâu, khảng định vai trò quản lý nhà nước và công tác tuyên truyền vận động ngày càng hiệu quả. Việc tổ chức kiểm tra, bình xét công nhận các danh hiệu văn hoá dân chủ, chặt chẽ, hạn chế bệnh thành tích, chạy theo số lượng. Công tác chỉ đạo được thực hiện sát sao, BCĐ phong trào đã ban hành 5 công văn kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phong trào và được tuyên truyền quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành để tổ chức thực hiện…….

Kết quả năm 2019, toàn huyện có28.575 gia đình đạt GĐVH, chiếm tỷ lệ 95,2% so với hộ đăng ký; có 72/74 thôn, làng đạt “Làng văn hoá” chiếm tỷ lệ 97,2%, trong đó có 18 làng đạt làng văn hoá 10 năm liên tục trở lên, tăng 3 làng so với năm 2018, 42 làng đạt làng văn hoá liên tục từ 5 năm đến 9 năm; 13/13 xã đạt xã chuẩn văn hoá nông thôn mới, tăng 2 xã so với năm 2018; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 95/105 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, đạt 90,48%, tăng 11 đơn vị so với năm 2018. Trong đó có 13 cơ quan, đơn vị tiêu biểu; 50 cơ quan, đơn vị đạt 3 năm liên tục. Việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ theo tinh thần Chỉ thị 27 của BCT và các chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, huyện đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Việc cưới được thực hiện gọn nhẹ, không phô trương lãng phí, các đôi Nam, Nữ thực hiện theo đúng luật hôn nhân và gia đình. Việc tang được thực hiện theo nếp sống mới, các hủ tục mê tín được xoá bỏ, tính đến nay toàn huyện có 546 đám tang, trong đó có 173 đám thực hiện hoả táng, điện táng đạt 31,68%, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện tốt, chấp hành tốt các quy định của Trung ương, tỉnh, huyện, việc quy hoạch không gian lễ hội được chú trọng, các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá diễn ra an toàn, lành mạnh. Với truyền thống “Kính lão, trọng thọ” của dân tộc, các địa phương đã làm tốt công tác mừng thọ, chúc thọ cho NCT. Trong năm đã tổ chức cho 1.753 cụ cao tuổi theo đúng nếp sống văn minh trong việc mừng thọ…..Các phong trào học tập, lao động, sáng tạo; Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến được đẩy mạnh có tác động mạnh mẽ đến các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và truyền thống tốt đẹp, tăng cường sự đoàn kết, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Nhằm tiếp tục nâng cao phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá NTM, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người văn hoá. Năm 2020, huyện Gia Bình phấn đấu giữ vững từ 90 - 92 % số thôn, làng được công nhận làng văn hoá; có từ 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 95% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn và văn minh đô thị; 90 số cơ quan, đơn vị trở lên đạt chuẩn văn hóa; có từ 35% các đám tang trở lên thực hiện hoả táng, điện táng….

đ/c: Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, biểu dương những tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng năm 2019. Bên cạnh đó đ/c Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào yêu cầu các địa phương củng cố kiện toàn BCĐ; phối hợp tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền trong nhân dân, gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; đề ra các giải pháp nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho các thiết chế văn hoá; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tuyên truyền các gương điển hình tiến tiến trong thực hiện phong trào gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện nghiêm túc các nội dung ký cam kết thi đua năm 2020….  

/Hội nghị khen thưởng cho các thôn đạt văn hoá 5 năm liên tục

Lễ ký giao ước thi đua năm 2020

Tại Hội nghị đại diện các ngành đoàn thể, các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.  Nhân dịp này UBND huyện đã khen thưởng cho 60 thôn đạt văn hoá 5 năm liên tục; 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu; 20 tập thể; 21 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào, đồng thời biểu dương khen thưởng 77 gia đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2019./.

Đăng An