Trung tâm Hành chính công huyện 98,5% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn

12/12/2019 16:09 Số lượt xem: 186

Năm 2019 bằng sự quan tâm và triển khai thực hiện quyết liệt trong cải cách hành chính, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính cấp huyện, nhất là trung tâm hành chính công đã tạo được sự hài lòng của các tổ chức và các công dân đến giao dịch, kết quả đã có 98,5% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn.

Quang cảnh Trung tâm hành chính công huyện Gia Bình

Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận mới 22.685 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 22.337 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,5%, còn lại các hồ sơ đang được giải quyết. Bộ phận một cửa accs xã- thị trấn tiếp nhận và gải quyết xong 46.791 hồ sơ đạt 100%.Các cán bộ làm việc tại trung tâm được lựa chọn từ các cơ quan có chuyên môn vững vàng, thái độ phụ vụ nhân dân tốt đã tạo được sự hài lòng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Từ đầu tháng 12/2019 Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình bổ sung kịp thời 4 thủ tục hành chính của Công an huyện ra thực hiện tại trung tâm hành chính công.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình tiếp tục cải cách lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, cắt giảm số lượng và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung thêm các thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn và được giải quyết đúng hẹn./.

Xuân Thủy