Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Tập huấn kiến thức về phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

12/07/2018 22:16 Số lượt xem: 185

Sáng ngày 12/7, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội nông dân huyện Gia Bình tổ chức tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho trên 100 đại biểu là lãnh đạo hội nông dân các xã- thị trấn, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn sản xuất theo chuỗi giá trị

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến: Văn bản của Đảng, nhà nước, về chuỗi giá trị nông sản, liên kết trong chuỗi giá trị và vai trò của Hợp tác xã; quản lý quản trị trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp; quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn; liên kết sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; vai trò, nhiệm vụ của Hội trong phong trào sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Qua lớp tập huấn, với các kiến thức đã tiếp thu được, các học viên có thể vận dụng trong điều kiện thực tế tại địa phương để hỗ trợ và xây dựng các mô hình nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản; góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Xuân Thủy