UBND huyện Gia Bình sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

20/08/2019 16:44 Số lượt xem: 136

Sáng 20/8, UBND huyện Gia Bình tổ chức sơ và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Dự có các đồng chí: Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự 14 xã, thị trấn.

đ/c: Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Trong 10 năm qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân  huyện Gia Bình về việc lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã đạt được một số kết quả quan trọng. Ban chỉ huy quân sự huyên, đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức tốt lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ ở từng khu dân cư hoạt động có hiệu quả. Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, công an, dân quân tự vệ làm tốt công tác tuần tra, canh gác, đảm bảo giữ vững An ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Hoàn thành tốt công tác động viên quân đội, động viên đầy đủ quân số quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chỉ tiêu các đợt động viên quân dự bị, thực hiện, quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu. Từ năm 2009 - 2019 công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện luôn được tỉnh đánh giá cao. UBND huyện đã phát động phong trào thi đua rộng khắp các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trên địa bàn tạo khí thế thi đua sôi nổi; chấp hành thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, các văn bản quy định về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Kết hợp tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ công tác Quốc phòng và An ninh trong các hội nghị, buổi sinh hoạt học tập của cán bộ, Đảng viên, hội viên và nhân dân đến địa bàn, khu dân cư. Thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo, hậu phương quân đội, gia đình thương binh liệt sỹ, người có công... đảm bảo đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước góp phần tạo môi trường ổn định nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mắt tập trung chỉ đạo các cơ quan quân sự làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, đón nhận Huân chương lao động hạng nhất và huyện đạt chuẩn NTM.

Nhân dịp này, UBND huyện Gia Bình khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019./.

Xuân Thủy