UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11

20/11/2020 07:43 Số lượt xem: 104
Chiều ngày 16/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để nghe và thống nhất một số nội dung như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ANQP năm 2020; kết quả bước đầu sản xuất vụ đông, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2021. Đồng chí Đặng Đình Mạch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 8.010.609 tỷ đồng bằng 103,3% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.238,973 tỷ đồng; Công nghiệp và xây dựng ước đạt 5.365,857 tỷ đồng; dịch vụ ước đạt 1.405,779 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng/ năm tăng 5 triệu đồng so với năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 273,8 tỷ đồng, bằng 192,1% so với dự toán được giao. Tỷ lệ hộ dân sử dụng hợp vệ sinh đạt trên 90%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn ngày càng cao. Tỷ lệ bao phủ y tế đạt 92%.

T

Họp thường kỳ UBND huyện tháng 11

Tình hình an ninh chính trị TT-ATXH cơ bản ổn định và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đối với sản xuất vụ đông, toàn huyện gieo trồng được 1.098,2 ha đạt 91,5%; trong đó cây mầu trên đất 2 lúa là 376,2 ha. Về sản xuất vụ xuân 2021, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 4.834,3 ha, trong đó lúa xuân 4.050 ha năng suất phấn đấu đạt từ 66 tạ/ha trở lên, toàn bộ diện tích gieo cấy xong trước ngày 28/2, cây mầu trồng xong trước ngày 10/3. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua các báo cáo như: Công tác thi đua khen thưởng, khám sức khỏe quân sự năm 2021, công tác quản lý nhà nước về xây dựng; kết quả xây dựng phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020.

Xuân Thủy