UBND huyện họp thường kỳ tháng 9

18/09/2019 15:35 Số lượt xem: 227

Chiều ngày 17/9, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để cho ý kiến và thống nhất một số nội dung: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

đ/c: Nguyễn Thị Hà, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định là tốp đầu của tỉnh, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được duy trì, riêng đàn lợn giảm trên 15.000 con do dịch tả lợn Châu phi. Công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ có mức tăng trưởng khá, duy hoạt động của 8 HTX, 62 doanh nghiệp và 5.100 cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực CN - TTCN giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Việc đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ. Thu ngân sách nhà nước đạt 168.200 triệu đồng bằng 197,1% dự toán. Trên lĩnh vực văn hóa thể thao, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa theo Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị. Huyện còn cử các đoàn vận động viên tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh; đồng thời tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và đón Huyện đạt chuẩn NTM. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Trong 9 tháng điều tra làm rõ 21/25 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 28 đối tượng, trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy bắt 39 vụ với 50 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, huấn luyện DQTV và chính sách hậu phương quân đội. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra được thực hiện nghiêm túc. Duy trì tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cảo của các ngành. Trong 3 tháng còn lại của năm 2019 huyện đề ra một số nhiệm vụ chính trị là: Đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB và tiến độ thi công các công trình XDCB trên địa bàn. Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí về NTM cấp xã và huyện. Hoàn thành các mục tiêu kinh tế- xã hội, ANQP năm 2019.

Xuân Thủy